Номенклатура на органичните съединения

в химическата литература и ежедневна работа с живота органични имената biosoedineny базирани на различни системи номенклатура.Необходимо е да се посрещнат основните си принципи.

номенклатура на органичните съединения.

В наше време, за да назовем една и съща органична материя често използват три номенклатура: исторически, или тривиално (на френски означава случайни, неоригинален), рационално (интелигентен, целенасочен) и академична или научна системно, разработена от IUPAC.

тривиално номенклатура на органичните съединения възникнал по случайност, при откриването на дадено органично вещество.Имената често отразяват естествените източници, от които първата получени органично съединение (етилов алкохол, урея, захар от захарна тръстика, лактат, ацетат, цитрат, мравчена киселина), методи за получаване на вещества (етер сяра), имената на учените, които открили съединение (Lewis киселина, въглеводородChichibabina, кетон Michler му).Понякога тези имена са случайни (метан, ацетон, аспарагин, въглехидрати).Р

ационално номенклатура

органични съединения

Тя се основава на тривиалните имена на прости вещества, характерни за класа на органични съединения в молекулата, един или повече водородни атоми са заместени с един атом или атомни групи.Например, етан на рационална номенклатура, наречена metilmetanom;етанол (получен простият алкохол карбинол) - metilkarbinolom;пропионова киселина - метил ацетат киселина и т.н.Въпреки това, за по-сложни биологични структури, тази номенклатура на органичната материя е неподходяща.Поради това е необходимо създаването на нова научна номенклатура, в която biosoedineniya име и неговата структура трябва да съвпадат.

научна номенклатура на органичните съединения, създадени от IUPAC е най-точният на гореизложеното представени.Според нейните правила, всеки от органичния материал, или открито преди синтезира, а днес на синтезирана, възложени научното наименование, което се използва от химици от цял ​​свят.

Basics номенклатура, приета по инициатива на германския химик А. Хофман органична (1818-1892) през 1892 г. на Международния конгрес на химиците в Женева (номенклатурата на органични съединения, наречени Женева).С развитието на органичната химия се подобри и доп.На IUPAC конгрес в Лондон (1947), разработени и одобрени от настоящите разпоредби на имената на органични съединения във формата на "Правилник за номенклатурата IUPAC."

Когато IUPAC (Женева), създаден постоянни комисии, по открит и синтезира нови органични съединения осигуряват точни научни наименования.В бившия СССР публикува три тома "правилата на номенклатурата IUPAC" (1-ви и 2-ри том 1979, 3-то м. -. 1983 г.).В съответствие с тези правила, името на съединения се състои от словесни обозначаване фрагменти структури и символи, показващи фрагменти метод за комуникация.

предложен четири начина за образование титли на IUPAC: 1) замяна - основа за името, като едно цяло парче, а вторият се разглеждат като заместник на водорода, например, (C6H5) 2CH - дифенилметан, 2) връзка, според която името на съединение сградата на няколко равни молекули,например C6H5-C6H5 - бифенил;3) функционална радикал, в който базата тук предполага името на функционалната група, и името на радикално, като CH = СНС1 - винил хлорид и 4) замяна вариация номенклатура се използва в именуване водородни органични съединения, съставени от молекули, които включват nekarbonovye атома.

в ежедневната работа често използват принципите на радикална функционални и заместване методи IUPAC номенклатура.