Каква е централна симетрия?

понятие "централна симетрия" фигура предполага съществуването на определена точка - центъра на симетрия.От двете страни на него са разположени точките, принадлежащи към тази цифра.Всеки от тях има симетрична себе си.

Трябва да се отбележи, че концепцията на центъра не е в евклидовата геометрия на.В единадесетия книга в тридесет и осем предложения е определението на оста пространствената симетрия.Концепцията на центъра бе представен за първи път през 16 век.

централна симетрия присъства във всички известни фигури като кръг и успоредник.И на първия и втория фигура центъра на един.Центърът на симетрия на успоредник се намира в пресечната точка на линиите, излизащи от противоположни точки;в кръг - това е центърът на нея.За директна характеризира с безкраен брой такива сайтове.Всяка точка може да бъде център на симетрия.В кутията има пряка девет равнини.От всички три симетрични равнини, перпендикулярни на ребрата.Други шест атака през диагоналните лица.Въпреки това, има една цифра, която не разполага с

такава.Тя е произволна триъгълник.

В някои източници терминът "централна симетрия" се определя, както следва: геометрична тялото (фигура) се счита симетрично спрямо центъра C, когато всяка точка от тялото има точка E, разположена в рамките на една и съща фигура, така че отсечката AEминаваща през центъра C, за да го нарежете на половина.За съответните двойки от точки, има еднакви дължини.

съответстваща ъгли две парчета и половина, в който има централна симетрия също са равни.Две парчета, лежащи от двете страни на централната точка в този случай могат да бъдат наслагвани.Въпреки това, трябва да се каже, че заявлението се извършва по специален начин.За разлика от огледало, централната симетрия включва въртенето на една от фигурите на сто и осемдесет градуса около центъра.По този начин една част от повишаването на огледалото спрямо второто положение.Две части от цифрите по този начин може да се обкова без подканване от обща равнина.

В алгебра izuchenin четни и нечетни функции с помощта на графики.За още по функция графика е конструиран симетрично спрямо координатните оси.За странно - по отношение на мястото на произход, който е O. Така за странната функция е присъща на централната симетрия, и за още по - ос.

централна симетрия предполага наличието на една равнина фигура ос на симетрия на втория ред.В този случай, на ос е перпендикулярна на равнината на лъжата.

доста разпространена централна симетрия в природата.Сред разнообразието от форми в изобилие може да се намери най-съвършените образци.Тези модели, привличащи оглед, включват различни видове растения, мекотели, насекоми, много от животните.Man възхищавах на красотата на отделните цветя, листенца, изненадващо е да се изгради перфектната подреждането пчелна пита върху капачката на слънчогледови семки, листата по стъблото на растението.Централна симетрия се намира навсякъде в живота.