Car данък през 2011 г.

собственици Много автомобили на данъци имат много бегла представа.Въпреки това, вие трябва да плащат данъци всяка година.Нещо повече, размерът им се променя непрекъснато.В случай на неплащане на данъка от датата на падежа, на собственика на превозното средство подлежи на глоба в размер на 20% от дълга.Също така зарежда лихви за забава в размер на 1/300 от рефинансиране процент на централната банка.

Тези правила са написани на законопроекта, че собственикът изпраща на данъчните власти.Ако собственикът на колата не е получил известие, наложените глоби са незаконно.Въпреки това, все още не от плащането на данъка е облекчаване.

Изчисляване на данък върху кола направена за периода на регистрация на превозното средство за определен собственик.Тази частична месеца приравни до насита.

Кой плаща данъка върху колата си?

коли данъчно задължен да плати на лицето, на чието име са регистрирани превозните средства.Тези средства са предмет на данъчно облагане.

Какви са условията за плащане на данъка за пре

возните средства?

данъчен кодекс (Sec. 4, стр. 57) се посочва, че данъчното задължение се появява в собственика на превозното средство, след получаване на известието данък.Това означава, че задължението за плащане на вноски възниква след получаване на известието разписка или данъчна човекоядец.Тази разпоредба се прилага за частни лица.Юридическите лица трябва да подадат декларацията си.

Условия за плащане на данъка върху превозните средства се определят от местното законодателство.

От 1 януари 2011 г., влезе в сила изменения на Данъчния кодекс, които да го федерален закон от 07.27.2010 направени.Сега регионите следва да определят свои собствени условия за плащане на данъци, но тези условия не могат да бъдат назначени по-рано от 1 ноември на следващата година.Тези изменения ще бъдат ефективни при плащане на данъци през следващата година.През 2010 г. е платена таксата за транспорт преди време.

Той се счита за възрастта на превозното средство?

За изчисляване на данъка, е необходимо да се знае възрастта на превозното средство.Години започва да се брои от 1 януари следващата година, годината на опрощаването.

Как е данъкът върху една кола?Събиране

с превозни средства, които са оборудвани с двигател, начислени от всеки конски сили.След това, одобрен данъчна ставка се умножава по мощността на двигателя.

Ако променя автомобила на двигателя, която се характеризира със силата на предишния собственик на колата е длъжен да напише писмо до органите на КАТ да изменят свидетелството за регистрация.Оттогава колекцията ще бъдат извършени върху новите възможности.

коли данък за физически лица се изчислява чрез данъчни инспектори.Юридическите лица трябва да го направя сам.

Как да намеря данъчно задължение?

Можете да кандидатствате лично в данъчната служба.В допълнение, това е възможно да посетите он-лайн услугата "My сметка на данъкоплатеца" на интернет страницата на Федералната данъчна служба на Русия.Във форма ще трябва да въведете личните данни и INN, системата е предоставил необходимата информация.

Какви са размерите на данъка за превозните средства?

От 1 януари 2011 влезе в сила на изменението на чл.342 и чл.361 от втората част на Данъчния кодекс.От този период, данъци върху автомобили през 2011 г. _snizheny два пъти.

сега собственик на колата с двигателя до 100 конски сили се изисква да плати 2,5 рубли на сила (вместо 5 рубли, както по-рано).За автомобили мощност 100-500 к.с. - размерът на данъчните постъпления от 3,5 рубли, 150-200 конски сили - е 5 рубли, 200-250 конски сили - равна на 7,5 рубли, повече от 250 конски сили - до 15 рубли.

Какви документи са основата за събиране на данъка?

транспорт данък се плаща в съответствие с глава 28 от втората част на Данъчния кодекс и законите на субектите на Руската федерация.Региони определят данъчни ставки, съгласно Кодекса.Те също така се определя реда за плащане и данъчни кредити.