Вашите линии по ръцете и тяхното значение

Хиромантия - една от най-интересните и тайнствена наука, която обяснява и прогнозира събития в живота на човек, в ръцете му.Отгатване на ръката става популярна преди доста време, а след това към получената информация се третира с най-голяма сериозност.Линиите на ръцете и тяхната важност ни засягат сега.

хиромантите споделени с ръка на няколко части, всяка от които има определен ред.В момента има общо четири, и се смята, че те пряко влияят върху съдбата на всеки един от нас.Те включват: по линията на съдбата, сърце, ум и живот.Първият от тях - най-нестабилните и необичайно.Той е разположен вертикално на дланите (приблизително под средния пръст), и съответства на елемента на огъня.Тъй като е възможно да се определи характера на човека, неговия начин на живот и пътя напред, за да разбера това, което той иска, който ще бъде в състояние да постигне това, което неуспехи може да му се случи.Стана така, че съдбата линия отсъства, няма нищо фатално.Това означава, че лицето, което все още не е взел решение за

начина им на живот или не разполагат със собствен уникален начин.

линии на ръцете си и тяхното значение са интересни, може би, на всеки.Що се отнася до втората от тях - линията на сърцето - че е отговорен за емоции, интуиция и съответства на елемента вода.От страна е всеки по различен начин.Тя може да бъде гладка и прецизна дъга, която свършва някъде между показалеца и средния пръст, и може да бъде кратък, дъгообразни, счупена и скъсан ада.Ако линията липсва, това означава, че човекът е прекалено жестоко, и успява да го напълно логично не, чувства.

Life Line на страна, стойността на които може да се прогнозира, е близо до палеца и показва колко години човек ще живее.Тя съответства на елемент земята, и е като дълго, ясна, дълбока и слаб, с прекъсвания или късо.Ако линията е твърде близо до палеца, това показва ниска жизнеспособност или синдром на хронична умора.Ако тя е по-близо до центъра на дланта, е, напротив, казва висока мощност на живот и жизненост.

Line ум не може да каже на мислите на човека, неговите способности и мислене.Това е дългосрочен, средносрочен или краткосрочен изобщо, както и прави, криви и се наведе.Има и второстепенни линии на ръцете им и тяхното значение не винаги е ясно.Те излъчват огромно количество, те са универсални за всеки човек да реши всички невъзможно.Line на любовта на ръката си се отнася конкретно до тази.Той е отговорен за емоции, чувства, взаимоотношения и преживявания.По дефиниция това е възможно да се прецени продължителността на брака, както и силата на човешкия либидото.Когато линията свършва, че е възможно да се предскаже разпадането или развод.

хиромантите сигурни, че линиите на ръцете и тяхното значение трябва да знаят всички.Това е така, хората биха могли да се избегнат неприятни ситуации и по този начин себе си и семейството си помагат.Но, разбира се, само един професионалист може правилно и точно да чете знаците на съдбата, оставени на ръцете си.