Как да се кръсти в църквата, а когато е по-добре да го направя?

Cross е от голямо значение за християните.На кръста Господен е бил разпнат, кръста - символ на спасението.Думата "кръст" в Църквата, има две значения.Кръщението - причастието, започва живота в Православната църква.Cross, това означава да се кръсти.

Кой дойде с причастието?

В съветските времена, се е смятало, че всички тайнства, църковни канони измислени, за да получите пари от вярващите.Но внимателно проучване на историята на Църквата се утвърждава, че всяка тайнство има като своя основа събитията евангелски.Кръщението е позната още от древността като символ на пречистване на греха и да започне нов живот.Дори Йоан Кръстител е извършил ритуала, по време на проповедта си, и за народа на Израел не е нов ритуал.По този начин, кръщение - една от най-старите ритуали на пречистване, началото на нов живот.

ритуал, ритуал и тайнство

разказваме за различните християнски традиции, съвременни журналисти често бъркат тези понятия.Но за вярващия, тези думи имат коренно различни значения.Rite - традиционна

та последователност, обичай, който се наблюдава, но принципът не е от значение.Тайнство - в момента на експозицията на човека на Светия Дух.Не винаги принципна задълбочено поредица от молитви и действия.Как да се кръсти в църквата, за да тайнството се е случило?

Както обикновено се случва?

обикновено възрастен, кръстени показва, че вярата в Бог му той е силен, той е готов да започне християнския живот.За да направите това, всеки възрастен трябва да знаете основите на вярата, да се знае как да се кръсти в църквата, тоест, прави знака на кръста.Се изисква шествие Adult.Кръщението в Православната църква може да бъде осъществено върху детето, както и на един възрастен.Предполага се, че за духовните си образование отговарят кръстници.Следователно, те трябва да са верни православни хора.Как да се кръсти в църквата на детето, и защо е необходимо?

Какво означава кръщението?

Kid след кръщението може да участва в тайнствата на Светия православна църква, да живее живота на църквата.Ето защо, ако родителите на детето са вярващи, определено трябва да го кръсти.Но ако родителите не ходят на църква, едно дете във вярата няма да доведе до това, детето не трябва да се кръсти.В този случай, това е много по-добре да си сам, за да бъде кръстен като възрастен, отколкото да се кръсти, но се държи като невярващ.Ако семейството само баба ми знае как да се кръсти в църквата, но родителите не са религиозни, че е много внимателен към избора на кръстници.

прекръсти

дума "кръщение" има друг смисъл, това означава, специален жест, при което човек показва символа на кръста върху себе си.Всички християни са кръстени в църквата, а когато те се молят: католици, православни и протестанти.Но всяка купюра предписва различно сгъване на ръката по различен беседка на кръста.И православните пъти с палеца, показалеца и средния пръст с кутре и безименен се притиска към дланта.Как да се кръсти в църквата трябва да знаете, когато приемате причастието.