Числовата последователност: концептуални, свойства, методи, работни места

числова последователност и неговата граница са една от най-важните проблеми в областта на математиката в историята на тази наука.Постоянно се обновява на знания, формулирани нови теореми и доказателства - всичко това ни позволява да се помисли за това понятие, на нови позиции и от различни ъгли.

числова последователност, в съответствие с един от най-общото определение е математическа функция, чиято база е множеството на естествените числа са подредени в съответствие с конкретен модел.

Тази функция може да се счита категорично, ако законът е известно, според който за всяко естествено число може да бъде точно определи реалният брой.

Има няколко начина за създаване на поредиците от номера.

Първо, тази функция може да се настрои така наречената "очевидно" начин, когато е налице конкретна формула, чрез която всеки член може да се определи с просто смяна на номера в дадена последователност.

Вторият метод се нарича "повтарящи се".Същността се състои в това, че първите няколко термини са дефинирани

цифров последователност, както и периодично специална формула, чрез които се знае предишния елемент, може да се намери след това.

накрая, най-разпространеният начин за определяне на последователността е така наречената "аналитичен метод", когато лесно възможно да се определи не само един или друг елемент на определена сериен номер, но също знае няколко последователни членове идват в общата формула, дадена функция.

числова последователност може да бъде увеличаване или намаляване.В първия случай, всеки член, последвано от неговата-малко от предходната, а вторият - напротив, повече.

Имайки предвид тази тема, не можем да се разгледа въпросът за границите на последователности.Номерът на ограничение се нарича, когато има такива, включително безкрайно, има пореден номер, след което отклонението на последователни мандата на последователност от дадена точка в цифрова форма става по-малко от зададената стойност дори и с формирането на тази функция.

концепция за граница на числова последователност се използва активно по време на тези или други неразделна и диференциално изчисление.

математически последователности имат цял ​​набор от доста интересни свойства.

Първо, всеки пореден номер е пример на математическа функция, следователно, тези свойства, които са характерни за функциите могат лесно да бъдат прилагани за последователности.Най-ярък пример на тези имоти е предоставянето на увеличаване и намаляване на средната аритметична серията, които са обединени от една обща идея - монотонни последователности.

Второ, има доста голяма група от последователности, които не могат да бъдат отнесени към увеличаване, нито намалява - е периодична последователност.В математиката, те приеме, тези функции, в които има т.нар дължината период, т.е. от определен момент (п) започва да действа след уравнение ин = ин + T, където T е и ще бъде много дълъг период.