Как компютърно моделиране

Computer симулация се използва широко в различни клонове на науката и технологиите, постепенно се измества реалните експерименти и преживявания.Тя е толкова твърдо установена в нашия живот, че вече е доста трудно да си представим ситуация, когато трябва да се проучи този начин реалния свят, за да се получи.Този феномен се обяснява достатъчно лесно: с помощта на този метод е възможно да се постигнат значителни резултати в много кратки срокове, ще проникнат в района на реалността, която не е постижимо за един човек.

компютърна информация моделиране позволява на компютъра да се създаде модел, който с някои предположение има свойствата на реален обект или процес, и изследването се провежда на този модел е създаден.За провеждане на научни изследвания е необходимо точно да опишат това, което те се извършват, каква е тяхната цел е, какъв вид имот, страните изследвани обекта, който се интересувате.Само в този случай, можете да сте сигурни на позитивен резултат.

Както всеки друг процес, компютърна симулация

се основава на определени принципи, сред които са следните:

· принципа на достатъчност на информацията.Ако информацията за действителния процес или предмета няма да бъде достатъчно, за да извърши проучвания с използване на този метод, вероятно няма да работи;

· принципа на осъществимостта.Създаденият модел трябва да се даде възможност на изследователя да постигне целите си;

· принципа на множество модели, който се основава на факта, че за изучаване на свойствата на недвижими обекта е необходимо да се разработи няколко модела, така че как да се съчетаят всички на недвижимия имот в същото не е възможно;

· принципът за сумиране.В този случай, на сложен обект е представен като отделна единица, която може да се възстанови по определен начин;

· принцип paratmerizatsii, която позволява настройките на дадена подсистема да замени числови стойности, които намаляват количеството и продължителността на симулацията, също намалява стойността на получения модел.Поради това прилагането на този принцип трябва да бъде напълно оправдано.

Компютърно моделиране следва да се извършва в някои строго определена последователност.Първият етап се определя от целта, и след това се разработването на концептуален модел.Тогава, формализирането на модела дава възможност за изпълнение на нейната програма.След това можете да започнете да планирате експерименти модел и прилагане на план, изготвен по-рано експеримент.След като бъдат изпълнени всички предходни алинеи, това ще бъде възможно да се анализират и интерпретират резултатите.

През последните компютърни симулации на физични процеси се извършва с помощта на различни приложения.Можете да намерите голям обем работа, извършена в Matlab.Такива изследвания ни позволяват да проучи всички видове физически процеси, които в действителност хората няма да могат да гледат.

Компютърно моделиране е доста широко използвани в промишлеността.С негова помощ разработване на нови продукти, проектиране на нови машини, определени в условията на тяхната работа и провеждане на виртуални тестове.Ако моделът е съставила достатъчна степен на адекватност, може да се твърди, че резултатите от реални тестове ще бъдат подобни на виртуалното.В допълнение към изучаване на свойствата на системата, компютърът може да се развива на външния вид на готовия продукт, да се определят неговите параметри.Това намалява броя на сключените бракове, които могат да възникнат в резултат на неправилното функциониране на инженерни изчисления.