Политическа съзнанието, нейните компоненти и нива

човек - социално същество, както правилно е отбелязано от Аристотел в IV инчаBCИ затова, всеки един човек е носител на не само неговото индивидуално съзнание, но съзнанието на обществеността.До голяма степен собствено съзнание на индивида се формира от обществото: икономическата му, етични, естетически и морални правила.Може да се заключи, че общественото съзнание е разделено на религиозни, естетически, морални, правни, икономически и политически съзнание.

политическо съзнание стана, разбира се, по-късно религиозна или морална, когато човешкото общество е достигнал до етап на своето развитие, която е била на мястото на социалната диференциация на хората, когато обществото е стратифицирана в големи социални групи.Можем да кажем, че политическото съзнание е роден в зората на формирането на тяхната политическа система и политическите отношения.Тя се формира по два начина: чрез "политици" - тези, които стояха начело на компанията и се отрази на нейната вътрешна и външна социалния живот, както и на хората,

които правят това "роб" общество, което трябваше дейността на пилотите някои възгледи,емоции и настроения.

Така, можем да кажем, че политическото съзнание - това е един от клоновете на социалното съзнание, което се формира от набор от социални нагласи, емоции, чувства и възприятия, отразява обективните политически отношения между големи групи / класове на хората.Разбира се, това не може да се счита за политическо съзнание в изолация от други форми на социално съзнание.Например, социално-икономическите процеси в страната, пряко влияят върху образуването на остро недоволство или, напротив, удовлетвореността от съществуващата политическа система.Също така има значение и разслояване на обществото в стабилни и големи социални групи solidarisation или, обратно, разединението между тях.

манталитета на хората или религиозните вярвания на религията като прикритие, макар и косвено засягат политически съзнание: например, че цялата власт - от Бога, се налага върху формирането на политическите нагласи и поведение.Както в котела на общество социално-икономически и политически интереси от различни класове и големи групи не са същите, а след това влиза в пряк конфликт помежду си, можем да говорим за масово, класа и дори на политическо съзнание на възрастта или професионални групи.

Сега помислете как един човек в политическата съзнание.Едно лице отлежава, учи и за социалната система на съществуващите социални процеси, контрол на въоръженията, и в същото време да е наясно със собствен членство в нацията, социална класа, класа, религиозна или етническа група.Когато човек анализира знанията, или да ги усвои сляпо, той постепенно се оформя политическо отношение, което го води до състояние на предразположение към определени действия (горди от социалната система или активно действат срещу него).То се изразява предимно на нивото на емоциите (като / неприязън) с различна степен на интензивност.Такова масово политическо съзнание в пика на своята обостряне може да доведе до насилствени бунтове, когато публиката не знае какво иска и какво постига, но явно не знае какво не иска - едно общество като система от политически и социални отношения.

Ето защо, в политическото съзнание идентифицира няколко нива: обикновени, образувани от житейски опит и научни, която се формира от учени, социолози и политолози, въз основа на изследване на политическите процеси през различни периоди от време и в различни страни.От това разделение на стволови и части от политическата съзнанието на обикновеното - психологически, често се основава на начина на мислене и харесва / не харесва определена политика, и идейно-теоретична, която се образува чрез система от знания, оценки, концепции и теории.Емоционалната база на масовата политическа съзнание прави възможно да се манипулира и, съответно, на масите, но увеличаването на нивото на развитие на политическата култура може да попречи на такава манипулация и популизъм в мача.