Има ли в страната на произход на стоки бар код?

прието, че кодът на страната на произход на стоките, описани в първата цифра от своя бар маркировка.Това е вярно само отчасти.Подобряване на производствени технологии, намаляване на транспортните разходи, процесите на глобализация преднината до изместването на производството или отделни нейни звена в отвъдморските територии, които със сигурност усложнява определянето на страната на произход.Е, как е определено на страната на произход?Опитайте се да разберете.

Ако технологията на продукта се ограничава до една фаза или на цялата верига на процеса се извършва в рамките на една-единствена страна, определянето на страната на произход не предизвиква затруднения.Тази категория включва земеделски продукти и продукти, които не съдържат вносни компоненти.

Ако стоките са участвали в производството на компоненти, произведени в две или повече страни, терминът е достатъчно или съществено преустройство.Достатъчен обработка с процеса на преброяване, което го отпуска една от главните характеристики на стоките.

В някои случаи, страната на произход, може да бъде отнесен до митнически съюз, група от страни, както и отделна част от страната или региона си.

Според Международната Митническата конвенция, страната на произход, може да се определя по един от трите метода.

Метод One - Смяна на код.Този продукт се счита произведени в тази страна, ако неговата класификация код различен от кодовете на използваните в производството си вносни материали (двеста страни в света подкрепят единна хармонизирана система за класиране на стоки).

втори метод - определяне делът на адвалорно.Ако цената на крайния продукт значителна част (фиксиран процент) материали представляват добавена в определена страна стойност, това е то - на страната на произход.

третия метод - някои производствени операции.Има списък на регулираните производствени операции;ако те са направени в тази страна, тя ще се счита за родното място на промишлени стоки (така наречените "положителни критерии").От друга страна, редица технологични операции не предложи на родното място на стоки (отрицателен тест).Този метод се прилага за материали.Например, като суровина за производството на облекло в ЕС се използва изключително прежда.Дрехи, произведени от плат, не могат да бъдат произведени в ЕС.

първа цифра в баркода определи националната организация GS1.Производителят има право да се присъединят към националната организация на друга държава, както и да посочите кода при етикетирането на продуктите си.Например, ако една италианска компания, която произвежда мебели и изнася за Русия, Германия и продаван на вътрешния пазар, тя е член на GS1 Русия, Германия и Италия, съответно, ще отбележи своите продукти с три различни представки.

страна на произход е от голямо значение при извършването на външнотърговска дейност за регулиране на тарифите, определя размера на митата, както и изпълнението на изискванията, приложими към етикетирането на стоките.