Дали печат, SP?

трудно да си представим документ, подписан от директора на компанията, но без да се печата.Все пак, това се случва ... случва с индивидуални предприемачи.Това казва за закона?Дали печат, SP?

И законът (Гражданския процесуален кодекс, Закона за IP, други актове) на тези права на отделния предприемач на свой печат.Това е право, а не задължение.Пълномощното, вътрешни документи на организацията, данъчните регистри и други документи са валидни и без печат, предмет на подписването на отделния предприемач.И може да открие банкова сметка (макар и не всяка банка ще го направя).

Въпреки това, не всичко е толкова ясно, когато този въпрос отиде до Върховния съд.Има адресирано отделния предприемач и адвокатска колегия да признае неразрешено Регламент приложение на града си, който съдържа изискване да има SP печат, и липсата му означава за отделния предприемач са някои ограничения в дейността си.Съдът стига до извода, че същността на бизнес своя страна изисква предприемачи да имат печат, и то е - очевидно норма.

Но администрацията на града не е имал право да декларира липсата на печат като нарушение на закона в решението си, много по-малко ограничава правата на предприемачите.

разглежда в детайли, е това, което същността на оборота на бизнеса.Фактът, че има документи, които предоставят възможност за наличието на управлението на печат на трудовите книги (печат, поставен при уволнение и наемане), стриктни отчетни форми и др.

В допълнение, партньори, доставчици, кредитори, е малко вероятно да си сътрудничат с отделния предприемач, ако той не разполага с печат.Липсата му не вдъхва доверие в компанията.

ред отпечатва SP е доста прости и евтини (около 400 рубли.).Няма никакъв смисъл да се опитват да избегнат тези разходи.Печати могат да бъдат автоматични, полу-автоматични и ръчни.Най-скъпо, цената идва на 700 стр.- Това е първото, и със сигурност те са по-удобни (за цел, удари, отпечатате готови);най-евтините - това е последната (150 стр.) Всеки от тези видове печат издържи дълго време (няколко години ще трябва да се променят възглавницата с боя).Ако имате нужда от печат с по-висока степен на защита срещу подправяне - тя със сигурност ще се увеличи неговата себестойност.

Върховния съд съдии предлагат по този въпрос се процедира по аналогия, т.е.се фокусира върху изискванията за публикуване на юридическото лице (на дружества за №208; закон за организациите с нестопанска цел и други №7).По този начин, от някои федерални закони може да разбере какво трябва да бъде отпечатан SP: кръгли, с името на руски език.Тя може да се появи лого или търговска марка, която позволява да се идентифицира дадено дружество, т.е.Не го бъркайте с всеки друг.Когато поръчвате разпечатки, можете да изберете любимите си дизайн от конфекция.Уверете се хармонизират и съдържанието на печата не е необходимо да било орган.

Print проба SP и правна.лица могат да бъдат намерени в интернет.Printing може да съдържа следните данни: в дъното на TIN, BIN, и в центъра на фамилия, име и фамилното име на отделния предприемач, в горната част - на адреса на дружеството.Тя може да бъде различна: на първо място на адреса на външния кръг, втората - номера в третия, последен вътрешната името кръг, при които или върху които могат да се настанят в знак, емблема.Това може да е снимка на животно, една кола, клонове, емблемата на Руската федерация, надписи и т.н.

Обобщавайки гореизложеното, ние се отбележи следното.Компанията може да оцелее в продължение на известно време, без печат, и никой няма право да ви накаже за него, дори не е имал право да откаже регистрацията си SP!Но рано или късно ще започне неприятности заради липсата на печат.Затова е по-добре да прекара няколко дни (за развитието на логото, за производство), но получи натиснете ПР и вече като сериозен представител да влиза в споразумения за предоставяне на доклади, подготвя вътрешна документация, да води записи за заетост, най-накрая ...