Пълномощното да получи парични средства: защо това е необходимо, и как да се прилагат правилно?

пълномощно да получи парични средства - е специален документ, който дава право на определено лице да управлява финанси овладеят сметка.За да може тя да бъде валидно, то трябва нотаризирам, въпреки че има случаи, в които такава процедура не е необходимо.Ние ще се разбере по-какъв е този документ, защо имате нужда от него, и как тя трябва да изпълни.

Какво е пълномощно да получат парите?Видове документи, представени

Така че, пълномощното да получи парични средства - работа, която може да даде на организация или физическо лице, и която гарантира правото на лицето, което го е получила, за да получи средства (плащания, пенсии, заплати) и да се разпорежда с тях.За издаването на този документ, има цяла процедура.В допълнение, на пълномощно може да бъде анулирана.

Съществуват няколко вида на застъпниците:

- единични (върху него можете да получите пари само веднъж, тя е един много кратък период от време);

- общо (предоставяне на синдика по отношение на широчината на орган му предоставя финансови средст

ва);

- специална (има много тесен спектър от операции).

Какви документи са необходими при регистрация, и кои елементи трябва да съдържат документ?

За тази книга е била валидна към момента на регистрацията трябва да се дава много малък списък на документите:

- паспорт (от двете страни);

- идентификационният код;

- официален адрес на отговорното лице (ако е необходимо).

отношение на периода, когато хартията ще бъде представен валиден, той трябва да бъде определен в момента тя е направена.Въпреки това, максималният период, обикновено не надвишава 36 месеца, считано от датата на подписване на документа.А сега да разгледаме какви елементи трябва да съдържат пълномощно за получаване на парични потоци:

1. Паспорт подробности за тези, които направят сделка (също ДДС, официален адрес, BIN).

2. имената и инициалите на доверени лица.

3. Базата, която дава възможност да се сключи такъв документ.

4. Място на издаване и датата, на която разрешението е свидетел.

5. подпис на лицето, което издава документа (разбира се, с последното име и инициали).

6. Имайте предвид, че този документ позволява само парите.

7. Определяне на правото за прехвърляне на пълномощно на други лица.

8. Валидността на документа (ако не е уточнено, хартията често отпада 12 месеца след датата на подписване).

Данни за адвокат

На първо място, следва да се отбележи, че не може да съществува в устна форма.Това е всички условия, условията и съдържанието на органа следва да бъде изложена на хартия.В същото време следва да се изисква да удостоверят, печат и нотариус.

пълномощно за получаване на парични потоци трябва да бъдат подписани от лицето, което предава властта на друго лице.По отношение на наследник, нейното сертифициране не е задължително, тъй като сделката е едностранна.Това означава, че попечителят може или откаже да изпълнява своите правомощия, или да ги прехвърли на трето лице (ако е посочено в документа).

Днес има изобилие от модели на адвоката, които трябва да попълнят само на необходимите елементи.Документът трябва по всяко време да бъде на лице, за което той е бил украсен.Следва да се отбележи, че пълномощното от организацията следва да бъде подписано не само от главата му, и главен счетоводител.Уверете документ компания печат и нотариус.

В някои случаи, може да се признае нула за документи и празнотата, и как да го направя?

пълномощно вече не е валидна в следните случаи:

- е изтекъл;

- тя бе отменена от лицето, което го е издал;

- наследник синдика или е починал;

- юридическо лице, което получи (издаден) документ е преустановило дейността си;

- изпълнението на тези правомощия или да ги изоставят;

- преценка.

процедури с невалидните документи също следва да бъде записано на хартия.Така например, ръководителят на организацията издава специална заповед за прекратяване на пълномощно.След това документът вече за цел да се връща на лицето, което го е издал.

В някои случаи, документът не изисква нотариална заверка?Кой друг може да потвърди пълномощното?

Така че, за да се документ, представен имал валидност, той трябва да осигури специалист (нотариално).Въпреки това, има моменти, когато работата му е невъзможно.В тези случаи, пълномощно от един човек може да бъде видян от другите:

- директорите на институциите за социално подпомагане и затвори;

- главен лекар или ръководител на болница Военен (част);

- командир на кораба.

е необходимо нотариално в случая, ако трябва да издаде документа за пенсии, заплати, стипендии, издръжка.За одобряване на такова пълномощно е достатъчно подписи и печат на длъжностното лице на организацията, която предоставя средствата, осигурени.