Подходи за управление

управление на персонала - дейност, насочен към повлияване индивидуална или колективна, насочена към постигане на възможно най-пълно спазване капацитета на персонала и целите, условията, стратегиите на организацията.

основните подходи към управлението на персонала:

 1. Economics.
 2. органичен.
 3. Хуманист.

икономически подход към управлението на човешките ресурси

В този случай, на първо място е техническото обучение на персонала, не, управленски.Тези подходи за управление са следните принципи:

 • единство ръководството.Поръчки дава само една глава;
 • йерархия стриктно управление;
 • фиксиран контрол на звука.Броят на подчинен трябва да бъде такава, че няма проблеми в координацията и комуникацията;
 • баланс между власт и отговорност.
 • дисциплина;
 • половете във всяко отделно равнище на организацията;
 • интерес на работниците при получаване на крайния резултат.

органичен подход към HR

В този случай, предоставят особено управленски подходи.Тя се фокусира върху човешките ресурси.Организацията се разглежда к

ато един организъм, който живее в околната среда и да си взаимодействат с него.Ето защо, се използват два аналогия.Благодарение на тях, са разработили нови възгледи за организационната реалност:

 1. бяха пуснати в обращение термини като необходимост, с цел, мотив, раждането и съзряването, стареенето и смъртта на организацията.
 2. За проба на организационната структура на човешкия мозък е било взето.Тя ще го покаже във вид на части, които са свързани с линии за управление, контрол и комуникация.

хуманистичен подход за управление на персонала

Тази тенденция стана особено популярен през последните години.Ключовата идея, която е изградена на базата на управление на данни подходи - ценности и цели на организацията, принципите на поведение и начини да отговарят на различни ситуации, трябва да са ясни и достъпни за всички участници в работната сила.Всичко това се нарича организационна култура.Тя може да бъде всяка организация има своя собствена.Това зависи от идеология, социални общности, закони и ежедневните ритуали, ценности, присъщи на даден отбор.

В днешното общество става все по-осезаемо влияние върху културния контекст на организацията на работа и управление на персонала.Ярък пример за това е Япония.Техните подходи за управление са коренно различни от европеец.Основният предмет на дейност на ръководителите на японски компании - увеличаване на производителността на работниците.За сравнение, повечето американски и европейски мениджъри си поставили една единствена цел - да се реализира печалба с най-малко усилия.

характерните черти на японската управление:

 1. гаранция заетост за всеки служител и създаването на доверие среда.Отсъствие на заплахата от уволнение, съществува реална възможност за израстване в кариерата.Всичко това е отличен стимул за служителите.В допълнение, има система на работа за цял живот.На всяка фирма разработи система на доплащане, премии, и така нататък за отработеното време.Хората се интересуват от материала, така че да не сменят работата си.Управление
 2. въз основа на информацията.Събиране и систематизиране на данни подобрява ефективността на производството.
 3. се фокусираме върху качеството.Основната задача на управлението на производството - събиране на данни и контрол на качеството.
 4. Безусловна присъствие на управление на дружеството през деня.
 5. Публичност и общи ценности.Общата основа на информация за служителите на всички нива.Това увеличава взаимното разбирателство и подобрява производителността значително.