Промяната на трудовия договор: основните и допълнителни условия.

Днес ние ще говорим за това, което смяна на трудов договор счита за съществено, и във всеки случай, и как тя може да бъде приложена.

Така че съществените условия - това са условията, предписани в Кодекса на труда, както и тези, които са признати като такива конкретно споразумение на труда в предприятието.Код за съществените или задължителните условия на труда и признава на работното място, специално определена месторабота в съответствие с квалификацията, дати на започване и завършване на работата, както и условията, при които се изплаща работата.Тези точки трябва да бъдат включени в договора, а при липса на съгласие по всяко споразумение труда точка не може да бъде сключен.Нека да обясня малко повече, което включва тези условия.

Workplace - трябва да посочи точното място и името.

Rod Operation - нов служител със задължителното уговорката, че те остават постоянни през договора за работа.

началото и края период на работа - това е важно да показват също, служителят ще започне задълженията си незаб

авно след сключването на договора или страните се споразумяха време.

плащане - информация за приложимата тарифна ставка, заплата;Той също така посочва вида на трудовия договор -. Срочен план, сезонни и други

Промяна на материалните условия на трудовия договор, посочено по-горе, включва промяна организационни (в превод във връзка с преструктурирането, например) или технологични условия на труд (това е, например, въвеждането на нов процес).Такива промени са разрешени само с писмено съгласие на работника или служителя и изразиха главата.Кодексът на труда откриваме важна забележка: промяна на трудовия договор (на реда и условията за задължително) не трябва да води до влошаване на служителя.

да знаете, че съществените условия са дори и при липса на писмен трудов договор, ако работникът или служителят е всъщност оставя за изпълнение на службата.Така че, промяна в трудовия договор, дори ако той не е направен на хартия, често се описва като условията не може да бъде направено само от работодателя по негова собствена инициатива, без съгласието на наемането.Периодът, в който работникът или служителят трябва да бъде уведомен за подобни промени е 2 месеца.В същото време за религиозни организации и лица, като работодател за същия период намалява до 14 дни.

Кодекса на труда предвижда няколко условия, които могат да се променят на трудовия договор от работодателя.Ако промените на материалните условия на труд-функция, свързана, причина за тяхната промяна може да се превърне в новите условия на труд (разработване на други технологии или промяна на режим на предприятието операционната).Изключение е ситуация, при която е налице заплаха от масови съкращения.В този случай, подобна мярка, тъй като намаляват работното време може да се въведе за срок до 6 месеца.по решение на работодателя.Становището на тялото на синдикат в същото време трябва да се разглежда, но решението, взето от ръководителя на организацията.

На практика повечето от въпросите е дали прехвърлянето на персонала към други работно място се разглежда като промяна в трудовия договор.Тук можете да видите няколко специални случаи.Ако тя е преведена на постоянна работа в друга организация, промяна на собствеността или да спре служител от работа, не говорим за промяна на условията на настоящото споразумение на труда, както и прекратяването на старото, и евентуално сключване на ново.По отношение на прехвърлянето на един служител в друга постоянна работа в рамките на една и съща организация, Кодекса на труда счита промяна в длъжностната характеристика, а оттам и съществените условия на трудовия договор.Разбира се, при изготвянето на договора с наемането, работата му характеристики следва да бъдат ясно обозначени.Не могат да бъдат свързани размени позицията си с промяната на функциите на заетост.Тези случаи са определени в TC (чл. 57, втора част).

промяна в трудовия договор от гледна точка на неговите допълнителни условия, включително пробни линии, допълнително осигуряване, на задължението за изпълнение на определен период след тренировка, за сметка на фирмата и т.н., както е разрешено само по взаимно съгласие на страните.