Управление на конфликти в организацията

отношения в екипа на продукцията се отрази на цялото предприятие.Това е, както на персонала, свързани един с друг, не се отразява на емоционалното състояние, производителността и така нататък.Управление на конфликти в предприятието е сложен процес.Трябва да знаете, техните подчинени, техните психологически характеристики, да предвидим техните настроения.

управление на конфликти в екипа

Служители на всяко предприятие се различават много една от друга.Разбира се, всички те имат различни схващания за това какво се случва наоколо.Различните гледни точки за същите събития са феномен, съвсем естествено, но не бива да забравяме, че тя е с тях и да започне конфликти.

същност на конфликта се крие във факта, че противоположни мнения, нагласи, интереси се сблъскват, като се опитваше да потисне един на друг.Всичко това води до факта, че работата на екипа се влошава нормалното взаимодействие изчезва.Управление на конфликти в организацията трябва да вземе управителя.Ситуации, които биха могли да ескалират в

нещо неприятно, че трябва да се предвидят и предотвратят дори преди да са възникнали.Управление на конфликти в организацията - това е вид изкуство, което, между другото, не е толкова лесно да овладеят.

причини за конфликти, са различни.Главницата се счита за три.Първият е свързан с целите.Въпросът е, че различни партии виждат бъдещето на същите обекти.Вторият тип конфликт е пряко свързан с: страните не могат да постигнат консенсус в намирането на решения на настоящите проблеми.Последната група се състои от конфликтите, които са се появили заради чувствата и нагласите, че хората имат един към друг.За да овладеят управлението на конфликти в организацията трябва да се разбере същността им, да се определи нещо, с които те са свързани.

Психолозите са пет нива на конфликт:

- в рамките на индивида;

- между частни лица;

- в рамките на групата;

- между групите;

- в рамките на организацията.

източници на конфликт също са различни:

- липса на независимост;

- липса на ресурси;

- различни отговорности и така нататък.

управление на конфликти в организацията се осъществява чрез различни методи.Те включват:

- тези, основани на използването на окупираните насока;

- тези, свързани с отделянето на спорещите страни;

- тези, свързани с механизма за интеграция предназначен за управление на конфликта (куратор и т.н.);

- методи, които са свързани с обединяването на хора чрез общи дейности.Функционално

са тези конфликти.Което е под контрола на управлението.Те са условие и са определено полза за организацията.Те обикновено се появяват по време на бизнес дебат, срещи и така нататък.Важното е, че и двете страни са в пълен контрол не само себе си, но цялата ситуация.

дисфункционално нарича конфликта, които се появиха от под контрола на управлението.Той със сигурност ще доведе до намаляване на равнището на производство, появата на враждебни отношения, неправилно разпределение на ресурсите, и така нататък.

Ако не сте в състояние да спре конфликта ненужно предварително, най-добре е да го премахнете като нежно и тихо.В някои случаи просто се промени средата, в която се намират служители.Опитните мениджъри знаят много добре, когато трябва да се опита да обедини хората, една обща кауза, а когато е по-добре да се отложи колкото е възможно един от друг.

В екстремни случаи, мениджърите могат да прибягват до откровен разговор.По време я изразят своето мнение за това какво се случва, според това как конфликтът засяга работата на компанията, не забравяйте да се предвидят последиците от това ще бъде възможно, ако конфликтът не свършва тук и сега.