Как е развитието на предприемачеството в Русия

развитие на бизнеса в Русия обратно към периода на 1864-1917, когато, независимо от управляващите органи и техните постановления разкри нарастващ брой на фабрики и заводи, в които работят милиони хора.Именно по време на този период е имало отлив на селяни от селата към града.През този период има количествено отколкото качествено развитие.Той се увеличава броят на предприятията, които в работата си използват остарели, неефективни методи, но поради непрекъсната форма на работа, те все още имат значителна печалба.

средата на 20 век, стана ясно, че на развитието на предприемачеството в Русия, докато все още СССР, е напълно в ръцете на държавата.За разлика от Англия, съветско и след това руското правителство се опита да вземе юздите на малките и средни предприятия в техните ръце.Такова прекомерно контрол доведе до организирането на големи компании - монополисти, които не се дава възможност на живот на малки частни фирми.С промяната в края на 20 век до системата на развитие на пазарна икономика на предприем

ачеството в Русия е получила официално свободата.Оттогава държавата е престанала да се намесва при провеждането на частния бизнес, това, което не е много по-лесно от ситуацията.С цел развитие на бизнес в Русия възникна толкова ефективно, колкото е било необходимо да се създадат условия, в които няма да има здравословна конкуренция, не непосилните данъци, правната рамка е формиран.

Заслужава да се отбележи, че за разлика големия бизнес развитие на индивидуалната бизнес в Русия има дълга история.Нейните начало могат да бъдат отнесени към появата на търговци.В действителност, те са първите и едноличните търговци.Те станаха известни по цял свят, което прави такива градове като Новгород, Псков, Киев и др. Центрове на търговията и занаятите.Active икономическата активност доведоха до търговците, че в града на неговото богатство могат да се конкурират със столицата.

премахване на крепостното право е началото на частното предприемачество в сферата на селското стопанство, когато земеделските производители започва да продава продукти на търговски изложения на собствената си продукция.До началото на 20 век, частни предприемачи са получили бонус под формата на определяне на цените за храна и помощ от държавата.В действителност, докато частно търговско контролира продажбите на дребно и на едро, са били обект на държавния апарат.НЕП е предвестник на комунистическите времена, когато развитието на бизнеса в Русия стоеше в продължение на няколко десетилетия.Интересното е, че комунистическият режим не само караше формирането на икономиката, но и всели в съзнанието на хората идеята, че организират бизнеса и да живеят по-добре от другите - и това е жалко, не съветска.Той бутна Русия по отношение на икономическото развитие в сравнение с Европа или Америка преди няколко десетилетия, и това, в началото на 90-те години е било позволено различни форми на съвместен бизнес, хората просто не е готова за това нито морално, нито финансово.

реализация, които се открояват сред останалите и да живеят по-добре, за сметка на частно предприятие не се срамува да излезе на руснаците беше съвсем наскоро.Днес, желанието да работите за себе си, изграждане на вашия бизнес се появява в много хора, но не и на падежа Институт за малки и средни предприятия съсипват положителни инициативи директно на лозата.Опитите да се култивира семената на западния опит на руска земя често се проваля, защото Русия е твърде отличителен и не Характеристика бъде взета предвид само, и се гради върху тях, за да се създаде специална програма за действие.