Частната инициатива: сложност и първи стъпки

криза, която възникна през 2009 г., разкри, нестабилността на икономическата ситуация и уязвимостта на работниците на тези обстоятелства.Някои от тях реши да спре да се примири с положението си и да организират собствен бизнес, който ще бъде не само източник на доходи, но и възможност да се включат в любимия си дейност на търговска основа.В много от развитите страни, частно предприятие е значителен източник на средства за попълване на държавния бюджет, така че ръководните органи имат пълната си подкрепа.Много работници мечтаят за кариерата си независимост, но не смеят да започнат бизнес, поради липса на средства или страх от изгаряне.

В действителност, частно предприятие е изправена пред много сериозна конкуренция и това не винаги се изправя.В много отношения, за бъдещия успех на бизнеса определя първоначалната идея, концепция, която отразява същността на неговия характер.В идеалния случай, той трябва да бъде иновативна и не подобно на другите, което му позволява да вземе първата нова ниша на пазара н

а стоки и услуги.Намерете това решение е изключително трудно, защото модерния потребител е дошло до гуша от всички възможни идеи и неща.Той загуби интерес към някои категории стоки и услуги.

Така частния бизнес да започна?Първо трябва да намерите на концепцията за бъдещето на случая.Основните критерии при избора си трябва да са иновациите, значение, перспективата за продажбата му на широк кръг от лица, оценка на конкурентни предимства.На второ място, за написването на бизнес план.Това е една много важна част от сцената за откриването на малки предприятия.В документа са посочени разходите за плана за действие, очакваните приходи, източници на финансиране, доставчици, пазар и цената на услуга или продукт.Бизнес планът е основен документ, който ще бъде представен на инвеститорите.Днес, руското правителство реши да подкрепи частната инициатива и е разпределен на определен размер на субсидиите, предоставени на бизнесмен след разглеждане на специалната комисия на своя бизнес план.Подробна информация за участие в подготовката на тези пари може да се намери във всяка публична център на работни места.Въз основа на това, можете да получите безплатно обучение на основите на бизнеса и подготовка на бизнес план.

Много хора казват, че частно предприятие в Русия е свързана с безкрайни документи.За съжаление, това е вярно.Този проблем може да бъде решен, потърсете съвет и помощ от адвокатска кантора.Те пита какви документи трябва да се събират по реда, по който те се прилагат и за колко време те трябва да бъдат взети предвид.В повечето случаи, частно предприятие се издава като LLC или IP, PE.Регистър на юридическите лица в най-лесният, това ще изисква минимално време.Тази процедура ще трябва харта, име изявление, акционерен капитал, данните на наети лица, ДДС и други документи.В IRS новото предприятие ще бъде назначен номер, който може да контролира всички свои дейности.Също така, на главата на необходимостта от прилагане на извънбюджетните фондове с тези на своите служители и на искането за издаване на сертификат.

Първоначално не много фирми могат да си позволят да се има в данъчния служител или адвокат.В действителност, ново юридическо лице за своите услуги и компетентни съвети ще трябва през цялото време на своето съществуване, независимо от наличието или липсата на доходи.Това се дължи на изискванията за компанията, SP, SP, СКК в данъчната служба.Толкова много начинаещи не знаят, че дори и при липсата на всякаква дейност регистрирана организация е задължена да предоставя тримесечни и годишни доклади на IRS.За да ви помогнем да разберете всички нюанси на правене на бизнес и тяхната правна обосновка помощ посещение одитор или счетоводител.

Въпреки всички трудности, частно предприятие, отваря вратата към един свят на нови възможности, ви позволява да опитате ръката си в нов бизнес, за да се постигне определено ниво на независимост.