Руският модел на управление и някои други

В настоящата икономическа, социална и политическа среда поставя остро проблема за необходимостта от формирането на руския модел на управление.Руски модел на управление трябва да се съобразят с текущите пазарни условия и да бъде в състояние бързо да се адаптират към кризата.

Образуването на управление имат значително влияние на определени фактори.Факторът на образованието има пряко отражение върху професионалната работа на мениджъра.Съвременните мениджъри, ръководители, че е много трудно да се направи без обширни познания за разнообразна, тъй като управлението е изкуство, което се основава на използването и прилагането на научни знания.

-членка, по-специално на руския национален модел на държавен контрол, има и нейното въздействие върху националния модел на управление.Руски модел за управление на държава, в зависимост от предмета може да бъде разделена на четири нива: икономиката, компанията, подразделение на гражданин.Всички тези нива са тясно преплетени, но в модела на управление на предприятия и ф

ирми се отразява това е държавата.Ролята на правителството все още е във факта, че тя поставя стандарт в управлението на трудещите се.Лидерите на тези ясни изисквания Все още обаче.В резултат на неграмотни и некомпетентни мениджърът може значително да развалят живота и условията на труд на обикновените трудови хора.

модел руски управление е образувала и влияе манталитета.Без съмнение, на националния манталитет има значително въздействие върху развитието на модели за управление.Но ако от страна на мениджъри и ръководители ясно видима тенденция към твърда авторитарен стил на управление, от обикновени работници видима липса на инициатива и липса на интерес към работата.

говорим за под влиянието на какви фактори образна руския модел на управление е невъзможно да не се припомни друг от медиите.Медиите оказват силно влияние върху съзнанието на обществото, включително и умовете на мениджърите.Media изпълняват образователна функция, възпитателна функция, и добре отразяват реалността.В процеса на формиране на националното управление, използване и опит на чужди държави.Особено внимание следва да се обърне на САЩ, европейски и японски модели.Тези видове модели на управление имат някои съществени различия между тях, главно въз основа на националните ценности и принципи.

американски модел се характеризира преди всичко здрава организация на процеса на управление.Личната отговорност на всеки служител - това е отличителна черта на американския модел.Европейският модел не е коренно различна от американския модел.В Европа, както в Съединените щати, основна роля в икономиката играе средни и малки предприятия.Един от най-значителните различия между европейския модел е фактът, че европейските филиали, които са включени дори и в най-големите корпорации запазват значителен дял от независимост.Независимост може да възникне във финансовия сектор и в областта на иновациите.

японски модел има свои отличителни черти.На първо място, става ясно, че японската позиция е избран за определен човек, а не обратното.Тя също е черта на японския мениджмънт е, че значението дадено на технологичните иновации и нововъведения.Каквото стана руски модел на управление, в никакъв случай, че все още е дълъг и труден път на развитие, което зависи от различни фактори и условия.