Инвестиционният единица - инвестиция в бъдещето си

Един от начините за увеличаването богатството си (това е финансовото състояние) - инвестира част с цел печалба.Днес ние знаем много инструменти в този процес, както и един от най-популярните - Взаимни фондове.Те са компетентни за финансовото управление на парични средства и са в състояние да донесе значителни ползи на акционерите си, увеличи инвестициите си.Това, както мнозина ноу, колективно обучение, съчетаващ означава десетки, стотици или дори милиони акционери в общия фонд, който се прехвърля под контрола на Управляващото дружество.Именно тя върши повечето работа - да инвестират в ценни книжа и други активи, като част от печалбата (Комисия) себе си, и останалата част от преминаващите вложителите.За да го получите, трябва да си купи акции.Този документ (съществително), която потвърждава правото ви на част от активите на фонда, което означава, че печалбата му.

отиде от концепцията?На английски език думата "акция" - е част от "парче от тортата", която се разкрива точно стойността на финансовия сект

ор.Вие купувате парче от тортата (да инвестират във фонда), и след това да извлекат ползи от тази покупка, възползвайки се от неговата себестойност (размера на инвестициите си).Цената тя постоянно се променя.Инвестиционно звено - не е фиксирана стойност, и роднината.Това може да се промени в деня, в зависимост от колебанията в стойността на ценните книжа, които са включени в активите на Фонда.Вашето участие ще се определя като дял (пропорционално на това, което% от средствата от общия брой имате).

Освен, че с придобиването на устройството имате право на част от фонда собственост и определен дял от печалбите от продажбата на активите си, че имате и други възможности.Например, можете да продавате, дари или завещае инвестиционния дял на някой от членовете на семейството, приятели, познати или колеги.Фактът, че трансферът е потвърден извлечение от регистъра на акционера, което се издава от регистратора.

оценка на работата на фонда може да бъде по начина, по който се променя стойността на устройството.Разбира се, ако тя расте главно, управляващото дружество действа компетентно капитал на фонда.Това е много важно, особено в дългосрочен план.В края на краищата, собственикът на устройството не получава истински пари, тя все още е страна по фонда.Benefit (или загуба), той няма да се получи, докато го продава.В този случай паричното възнаграждение на единицата - разликата между средствата, инвестирани във фонда, както и тези, които са получени след продажбата.

Как да се определи колко пари фондът притежава в момента на работата си?Много просто.По време на първоначалното въвеждане на определена сума по сметката на акционера се записва броя на акциите, които се изчислява, като се раздели сумата на неговите инвестиции в общата стойност на фонда (който може да бъде накъсана на номера, например 542.74 дял).В случай на продажба, тази стойност се умножава по стойността на един дял, в момент, в резултат на парична сума, до която имате право.

Така споделяте - разумна алтернатива на традиционните депозити и натрупване.С подходящ избор на взаимен фонд и компетентно управление нейната компания, можете да драстично размножават техните инвестиции и постигане на желаните резултати, запишете се за един апартамент, кола или други цели.