Имаме нужда стабилност и гаранции?

в Русия в началото на септември тази година, има повече от 850 банки.Alone сред многото финансови институции е Сбербанк на Русия - един от най-старите и най-уважавани банки.Неговият пазарен дял в общата сума на активите на банковата система в "касичка" съставлява почти една трета част.Репутацията е много надежден партньор, който да се възползвате от привличане на вложители на спестовна банка предлага депозит.

Good принос в спестовна банка може да бъде наистина от полза на вложителя, освен ако не се е съобразила с основните условия на инвестиции ефективност: месечна капитализация на лихвите и способността за попълване на депозита.С тези параметри относно приноса на линия "Презареждане" могат да се възползват от 4.85% до 7.25% годишно, в зависимост от сумата на депозита и зрелостта.

настъпване на есента донесе общ спад на лихвените проценти по депозитите в всички банки.Аз не беше изключение и основната банка на страната.Въпреки това, благоприятният вноската за спестовна банка може да бъде получена

на сключване на споразумението за "икономии сертификата."Особеността на този принос (за сигурност) е, че той е безличен, това е, може да бъде представен за плащане от лице, след представяне на паспорт.В допълнение, удостоверението може да се използва като обезпечение или гаранция, при кандидатстване за кредит.Лихвените проценти по него могат да достигнат до 10% годишно.Освен това, лихвеният процент зависи от размера и срока на депозита.Според размер до 50000 рубли, ще процент е валиден принос "On Demand."

широкото приемане на Интернет в ежедневието на хората и се оставя отпечатък върху отношенията с банките.Онлайн банкирането е от полза не само от гледна точка на спестяване на време.Добър принос в спестовна банка - линия депозити "Онлайн".При сключването на договори за депозити на "Презареждане", "Доверие" и "управлява" каталог "линия" на лихвения процент може да се увеличи с 1% до базовия процент на възвръщаемост.

голямото завръщане по тези депозити може да се получи при сключване на договори за максимален срок - 3 години.Преди изтичането на това време, има възможност за частично или пълно отстраняване на натрупаните лихви, въпреки че не е много печеливша.С цел да се допринесе ефективно е най-голямата, най-доброто ляво за капитализация на лихвите.

Възрастните хора, като никой не ценят надеждността и репутацията на банката.Увеличаването на лихви по депозити Сбербанк ги плаща.Печеливши депозити за пенсионери - "Дръж си (пенсия)", "Recharge (пенсиониране)."Те могат да са в размер на 1000 рубли, включват капитализирани лихви и зареждане.При прехвърляне на пенсията по сметка "Pension Plus" благоприятен принос към Банка ДСК осигурява повишена скорост на доходите в сравнение с обичайните депозита.Пенсионерите могат да управляват средствата си по всяко време, докато получават доходи в 3% годишно.

Лихвените проценти Savings Bank не обещаваме супер печалби.Промоционални оферти други банки обещават много по-благоприятни условия.Въпреки това, абсолютна надеждност и сигурност на инвестирания финансите - тя също е столицата.Това е, което предлага на своите вложители Сбербанк.Какво принос е по-изгодно за конкретен инвеститор, това е до него.Важно е да не се губят в преследването на бърза интерес и да не губят спестяванията си.