Гаранция: Стойността за купувачи

Всички продукти имат определена гаранция от две седмици до 36 месеца, в зависимост от политиката на обслужване на производителя.Гаранция потвърди гаранционна карта и документ за фактуриране под формата на чек или товарителница, че оригиналът е на разположение на клиентите с покупката.

връщане или обменни продукти могат да бъдат закупени от определени правила:

• стоки неизползвана;

• търговската си рокля;

• опаковка не е повредена, а продуктите са напълно персонал;

• купувач прави платежен документ, потвърждаващ факта на продажба и гаранционна карта, издадена от продавача.

трябва да кажа, че гаранционното обслужване се извършва от сервизните центрове, упълномощени от производителя.За да получите тази услуга безплатно, купувачът трябва да представи гаранционната карта.Тя трябва да включва следното:

• модел;

• датата на закупуване на стоката;

• сериен номер;

• гаранция.

Следва да се отбележи, че за да получите гаранционно обслужване в пълен размер, купувачът трябва да пази гаранционната кар

та за срока на експлоатация.

сервизен център диагнози на стоки и изготвя доклад.Възможно е да има три възможности:

• гаранционна карта е безполезна в случаите, когато стоките са получили механични повреди поради неправилно ползване;

• то е валидно в случаите, когато трябва да се ремонтират не механични повреди и закупуване на продукти;

• в случаите, когато повредата на механично естество на изчезналите, но стоките не могат да бъдат поправени по вина на производителя, задължението си да обменят или връщане на парите.

Вие трябва да представи:

• стока пълен комплект;

• гаранционна карта;

• документи, потвърждаващи факта на плащане;

• сключване на центъра за услуги, като посочва значителни недостатъци на стоките.

От vyshenapisannogo става ясно, че гаранцията - е изключително важен документ, който трябва да се поддържа и предлага да замени или да върне закупените продукти, качеството на които по някаква причина не отговаря на купувача.

аз трябва да кажа, че има случаи, в които се съхраняват на проверката, както и гаранционната карта липсва.В същото време купувачите се интересуват, дали е възможно да се проведе безплатен ремонт или подмяна на стоките.

Ако човек е загубил гаранционната карта, адвокатите съветват да представи технически паспорт или друг документ, който го заменя.В негово отсъствие, въпросът може да бъде решен в съда.

Продавачите също трябва да осигури проверка на стоките.Ако документът е бил загубен, клиентите са защитени от закона, която ви позволява да потвърди придобиването на стоки с помощта на показанията на свидетели.При липса на технически сертификат и гаранционна карта, продавачите имат право да откаже да замени стоката с някои недостатъци.В този случай, можете да се обърнат към съда, защото има шанс, че въпросът ще бъде решен точно в полза на купувача.

Заслужава да се отбележи, че гаранция за обувки, например, домакински уреди, характеризиращи се с различни периоди на валидност и условията, при които стоките могат да бъдат върнати или разменени, така че трябва внимателно да се преразгледат всички правила преди да правите някакви претенции към продавача.