Принципи и методи на управление

основната предизвикателство пред всяка организация - печалба.Ефективност Управление зависи от това, функции и методи се използват в управлението.Вие не можете да постигнете добри резултати, ако не се структурира работата си.Оптимално организират дейности позволяват ефективно да използват принципите и методите на управление.Как
класифицирана техники за управление?

1. Организационни и правни методи на управление, ни позволяват да се определят границите на основните дейности: правната форма на организация, структура на дружеството, дейността и работните условия, права и отговорности на служителите и т.н.

2. Административните методи на управление, които ви позволяват да организира дейността на организацията, въз основа на субординацията на работниците, както и изпълнението на поръчките.
Тези методи насърчават старание, но не дошъл инициатива, намаляване на ефективността, тъй като не се вземат под внимание и да не използват всички възможности.

3. Икономическите методи позволяват да активирате на дейност

ите по управление, тъй като въз основа на материален интерес на работниците и служителите.Тези методи се комбинират, за да се повиши ефективността на административната организация.В резултат на намаляване на разходите води до по-големи печалби, от които служителите се изплащат бонуси.

4. Социално-икономически методи на управление, ефективността на който се намира в посрещането на нуждите на по-висш порядък, отколкото материала.Следва да се отбележи, че тези методи не могат да влияят на хората, занимаващи се с интелектуален труд.

5. Социално-психологически техники, предназначени да създадат благоприятна психологически климат в екипа и между ръководители и подчинени;в същото време те предоставят възможности на служителите да развиват и прилагат, което води до удовлетвореност на клиентите и повишаване на ефективността на работата им като цяло.

Основните функции и методи на управление са постоянно преразглеждат и актуализират.Методи за управление не се противопоставят, и да си взаимодействат.Не по-малко преплетени принципи и методи на управление, тъй като първите са получени от последния.

Помислете принципите на административната дейност.Те включват

  1. cochetanie tvorchectva и naychnocti: основа на управлението, ppofeccionalnye znaniya и умения и само понякога се използва интуицията или imppovizatsiya;
  2. фокус върху конкретни цели и разрешаване на възникващите проблеми;
  3. комбинация от гъвкавост и специализация, което предполага индивидуален подход към решаване на конкретни проблеми;
  4. работния процес;
  5. приемственост;
  6. рационална комбинация от централизирано управление и самоуправление;
  7. внимание на индивидуалните характеристики на служителите и тяхната способност, като средство за повишаване на ефективността на работа;
  8. целостта на права и отговорности на всички нива на работа, не превишават правата на служителя върху своята отговорност, тъй като може да доведе до произвол от мениджъри, както и да потискат активността и инициативността на работния персонал, тъй като води до наказание;
  9. състезателно членове на управителни води до личните интереси на служителите, въз основа на материала, морална и организационна насърчи служител, който е достигнал максималните резултати;
  10. максимално участие на служителите в процеса на вземане на необходимите управленски решения.Участието в този процес, служители на различни нива води до по-голяма готовност прие и приложи решения, предназначени за постигане на определена цел, различна от тези, които слязоха от ръководството под формата на заповед.