Взаимодействието на пазарното търсене и предлагане на пазара.

пазар нарича конкурентна форма на обвързване на икономическите субекти.Пазарният механизъм се счита за механизъм на взаимните отношения и действия на основните елементи на пазара, които включват доставките, търсенето, цените, конкуренцията, основните елементи на законите на пазара.Механизмът на пазарните задоволява само нуждите на обществото, които са изразени чрез търсене.Взаимодействието на пазарното търсене и предлагане на пазара е основен компонент на връзката между купувачи и продавачи, както и между потребителите и производителите.

Какво е търсенето?Търсенето

нарича изискване за платежоспособност на специфични продукти или услуги.

търсеното количество е на редица продукти и услуги, които купувачите са готови да купят в даден момент на дадено място и на определена цена.

трябва за всеки благосъстоянието предполага желанието да притежават стоки.Търсенето предполага не само желание, но и възможност за закупуване на цени, които са установени на пазара.

Видове търсенето и предлагането:

 • пазар;
 • индивидуално;Производство
 • ;Консумация
 • .

търсенето и предлагането на стоките се определя от много фактори, като цена и неценови.Помислете за всички тях.

Фактори, които влияят на търсенето:

 • реклама;
 • наличност на продуктите;
 • полезността на продукта;
 • модни и вкусови предпочитания;
 • очакванията на потребителите;
 • размер на доходите;
 • природни условия;
 • политическа ситуация в страната;
 • предпочитания на климата;
 • цена, която е монтирана на взаимозаменяеми продукти;
 • населението.Покупна цена

- е толкова голям, колкото цената, купувачът може да плати за стоки или услуги, оказани.

Търсенето може да бъде екзогенна и ендогенна.Първият е този вид търсене, което се влияе от външни фактори и намесата на правителството.Ендогенната също призова вътрешното търсене, нейната особеност е, че тя се формира в рамките на обществото.

Търсенето е въпрос на съществуващи или потенциални клиенти, както и групи потребители в зависимост от паричните си възможности за определена покупка.Необходимостта от този или онзи продукт, е отражение на търсенето на пазара.

характер на закона за търсенето е много проста.С други думи, по-висока от цената на продукта, толкова по-малко потребителят може да си позволи, и обратно (в размер на същата сума пари).На практика обаче малко по-сложно: първо, клиентът може да замени стоки (наричани заместващи продукти), и от друга страна, той може да добави пари, за да купят определен брой продукти.

правото на закона доставка на търсенето и предлагането е икономически закон, който определя колко зависи от обема на търсенето и на обема на предлагането на продукти от цените им.Алфред Маршал финализира закона през 1890.

Когато увеличението на цените за някои продукти, но и други параметри остават същите, както и преди, търсенето ще започне да се доведе до по-малък брой продукти.

взаимодействие между търсенето и предлагането на пазара определя цените за продуктите.

еластичност на търсенето - какво е това?

Това понятие се отнася до една цифра, която изразява колебанията в съвкупното търсене.Тези колебания често са причинени от промени в ценовата политика по отношение на продукта или услугата.Еластичност на търсенето - е този, който се е образувал при условие, че промяната в обема (в процентно изражение) надвишава спада в цените.

В случай, че индексни-ниски цени и по-високо търсене (като процент) са същите, с други думи, като ръстът на търсенето в страната, само за да се компенсира спадът в цените, еластичността е равна на една.

В друг случай, ако спадът в цените надвишава търсенето - търсенето е нееластично.

Изводът: еластичността на търсенето - това е икономически термин, който характеризира чувствителността на потребителите към промените в цените на продуктите.Това явление също зависи от доходите на домакинствата.Следователно класирането на еластичност: цената и доходите.

реакция на купувачи за ценовата вариабилност е силен, неутрални и слабо, всеки от които създава един изглед на търсенето: гъвкава, нееластична и съвършено нееластично.

Има редица от продукти с различна ценова еластичност.Продукти като хляб и сол, са най-успешните примери за нееластично търсене.Тук няма увеличение или намаление на цената на този продукт не се отразява на броя на потребителите.

Продавачи и производители използват термина гъвкавост за свои цели.Ако индексът е достатъчно висока, те ходят на резкия спад на цените, за да увеличи продажбите.Съответно, те ще получат по-голяма печалба, отколкото ако цените са по-високи.

За продукти, при които ниското ниво на еластичност, не е възможно да се намалят цените и увеличаване на продукцията.В този случай, няма икономическа изгода.

Когато на пазара има голям брой продавачи, търсенето на всеки продукт е еластична.Ето защо, в случай на увеличение на цените в някои купувачи купуват стоки от другите.

търсенето крива Кривата на търсенето има за цел да покаже броя на продуктите, които могат да се продават за определен период от време на дадена цена.Колкото по-висока еластичността на търсенето, цената може да бъде по-висока.Кривата на търсенето

е графика, която илюстрира връзката между броя на потребителите, които искат да купуват стоки, и по цени, определени от него.Кривата на търсенето

изобразен като обща сума за всички клиенти, но като се вземе предвид всяко отделно.Понякога тази графика не е представен като крива, например, във формата на прави линии.Това зависи от ситуацията на пазара.

често изискват крива се счита във връзка с кривата на предлагането, тя дава пълната картина.График може напълно да се опише ситуацията на пазара.Доставка и кривите на търсене в пресечната точка на даване равновесие цена на пазара.Това, от своя страна, регулира и стабилизира отношенията между купувачи и продавачи.

Каква е офертата?

взаимодействие между търсене и предлагане - е съществен процес на икономиката, което е характерно за всички развиващи се страни.

невъзможно обективно да анализира пазарния механизъм без офертата.Това е, което характеризира икономическата ситуация на пазара от продавачите, а не купувачи.

Предложение е колекция от продукти и услуги, които са на пазара, които се продават на дадена цена.

доставено количество е на редица продукти и услуги, които продавачите предлагат в даден момент на дадена цена, но стойността на офертата не винаги е равно на обема на производство или продажби.

офертна цена е около минималната цена, при която продавачът е готов да даде своите стоки.

икономическата ситуация на пазара, може да се характеризира обем и структура.Те също така оказва влияние върху производството и ценообразуването.Всички продукти, които са по рафтовете на търговци, а дори и тези, които все още са на път, принадлежат на доставките стока.

обем на доставките е пряко свързана с цената.В този случай, ако цената е ниска, в долната част на продадените стоки (най остана в склад), и ако цената достигне максималното ниво, и на изхода се появява значително по-голяма.В този случай, в хода дори са дефектни продукти.

Има три слота, които изследвали предложението.До една година - краткосрочна, от едно до пет - в средносрочен план, както и повече от пет години - дългосрочно.

обем на доставките, се нарича количеството на стоките, които продавачите са готови да продадат в даден момент.Предложение

право е, както следва: обемът на стоки се увеличава с увеличаването на цените и също така да намали, ако цената намалява.

промяна в търсенето и предлагането се дължи на много фактори.На първо място - промяната в цените на тези продукти, или на този, който може да го замени.Той също е повлиян от обема и стойността на производството.

имате предложения, като например търсенето, има неценови фактори.Те включват:

 • навлизане на нови фирми;
 • природни бедствия;
 • война или други политически дейности;
 • производствените разходи;
 • предвидими икономически очаквания;
 • ценови промени в пазара;
 • модернизация на производството.

огромно влияние технологичния напредък.Той намалява производствените разходи, ускорява и опростява работата.

Предложение нарича икономическо явление, при което продавачът е готов да реализират своите стоки на пазара на фиксирани цени.На него, както и при поискване се влияе от много различни цени и неценови фактори.Сред тях са:

 • присъствие на пазара на продукти заместители;
 • комплемента стоки (допълващи);
 • нови технологии;
 • данъци и субсидии;
 • използване на ресурсите;
 • наличие на суровини;
 • природни условия;
 • пазарен размер;
 • очакване на стоки / услуги.Закон

предлага

обем на предлагането нараства и цените за продуктите.Този закон е в сила само ако увеличенията на цените, заедно с производството на стоки и продавача (производителя), започва да се получи по-голяма печалба.Реалният икономически картината е по-сложна, но тези тенденции са присъщи.Предложение

определя търсенето, и предлагането определя предлагането.Карл Маркс мислех така.Днес, теорията му за съответната.Предложението е в състояние да образува търсенето се дължи на разнообразието от продукти и цени, които са изложени на него.От друга страна, търсенето се определя от размера и структурата на предлагането на продукта.Това е така, защото в хода са тези продукти, които са най-консумира.

процес, в който този продукт е инсталиран на такава цена, че може да задоволи както на купувача и продавача, - взаимодействието на търсенето и предлагането.

еластичност на предлагането

Тази цифра, която възпроизвежда предложения за промяна заедно, протичащо в резултат на покачването на цените.В този случай, ако увеличението на обяви за по-висок растеж на цените, то се характеризира като еластична (еластичност на предлагането над единица).Ако ръстът на предлагането е по-високи цени, предложението наречена единицата, съответно, същите цифри.И сякаш увеличението на доставките по-малки увеличения на цените, тогава офертата е нееластично (еластичност на предлагането е по-малко от един).

Ще предложим гъвкави, или обратно, в зависимост от няколко фактора:

 • характеристики на производство на продукта;Продължителност на съхранение
 • ;
 • времето, прекарано на производство;
 • часа фактор.

взаимодействие между търсене и предлагане помага да се определи цената на продуктите, като по този начин определя отношенията между потребителя и производителя.

оферта може да се промени: пазарни цени

 • (по-специално заместващи продукти);
 • данъци;
 • производствените разходи;
 • вкусовете на потребителите;
 • научни и технологични постижения;
 • брой производители;
 • очаквания, наложени от производителите.

взаимодействие на пазарното търсене и предлагане на пазара - процес, в който равновесна цена, която удовлетворява купувачи и продавачи.Крива доставки

крива доставки характеризира стойността на продадените стоки на различни цени, но в този момент във времето.Предложение

График показва съотношението на пазарната цена на количеството на продуктите, които предлагат производителите.Повечето от тази крива се отразява на производствените разходи.Възможно е да се произвеждат повече продукти, за да увеличат печалбите.Друг фактор, който влияе на графика на предложения - технологичен и научен прогрес.Подобрени производствени техники позволяват да работите по-бързо и харчат по-малко суровини и човешки ресурси.

График на търсенето и предлагането е необходимо, за да обрисуват напълно ситуацията на пазара.Той помага да се разбере, ценовата политика, задайте желания изход и да се създаде печеливш план за производителите и продавачите.

За да се изобрази уравнението на търсенето и предлагането, се изисква линейни функции.Трябва да знаете две точки, за да ги изгради.За да ги представлява от кривата на търсенето и предлагането, тяхната зависимост от цената и количеството на продуктите.Точка на кръстовището на графики и разтвора.Тя се нарича равновесна точка.

взаимодействие на пазарното търсене и предлагане на пазара - икономически процес, който генерира формирането на пазарна цена, която удовлетворява купувача и продавача.

търсенето и предлагането фактори са тези, които се отразят на тяхната стойност.Main за двата показателя - цената на стоките.Въпреки това, други неценови фактори.

пазарно равновесие се нарича явлението, при което същото ниво са показатели като търсене / предлагане.Равновесната цена - цената, на която величината на същите тези параметри.С други думи, цената, на която производителят предлага определен брой стоки, и всички негови клиенти купуват.Това явление в икономиката се среща изключително рядко, и този път доставката е равно на търсенето.

бе разбрано закона?

първи път през четиринадесети век повдигна въпроса за взаимодействието на търсенето и предлагането.Мюсюлмански историк и философ и социалната мислител на арабските страни да са осъзнали, че повече изключителни продукти, което също е по-голямо търсене, по-висока цена за него.Името на този философ Ибн Халдун, той става основател на закона за търсенето и предлагането.

допълнително неговата идея е разработена през шестнадесети век в писанията на испанския икономист Хуан де Matenso.Той описва теорията на субективна стойност на стоки, което води до дискриминационни понятия на търсенето и предлагането.Той също така въведе концепцията за "конкуренция", за да опише търговия и конкуренция в пазарите.В многобройните му творби идентифицирани няколко фактора, които влияят върху ценообразуването.

Как да се намери на нивата на търсене и предлагане

Първо ние трябва да се определят по текущата цена.Нива на търсенето са в слизането на цена стълбата, както и нивото на доставките, а напротив, когато става катерене.След това трябва да се определи силна и бързото движение на цените.За търсенето - бърз растеж, за да предложи - намаление.Следвайки е източник на движение.Ние го изиска от дъното, от най-добрите оферти.В края на линиите ниво кръг над и под графиката.

След се определя нивата, производителят е свободен да навлязат на пазара и не се страхувайте от яростната атака от конкуренти или разруха.

взаимодействие на пазарното търсене и предлагане на пазара помага да се определят цените, регулиране на положението на пазара и дори да наруши икономическата ситуация в страната.

В днешната икономика, потребителите са склонни да купуват повече стоки на конкурентни цени.И от другата страна на оградата е производител, който също иска на добра цена, за да продават своите стоки.Благодарение на учените и икономистите, които учат на търсенето и предлагането, пазарът е в състояние да функционира нормално.За да се постигне равновесие, те анализират огромен брой фактори, които до известна степен да повлияят на тези процеси.