Каква е неплатежоспособност на техния работодател

и.д. като предприемачи, бизнесмени на страната ни в риск от много повече, отколкото хората, които правят бизнес от името на фирмата.Искаш ли да знаеш каква е причината за всичко това?Тя е, че личното имущество на един предприемач не са защитени и могат да бъдат otsuzheno за дълг.

При нормални обстоятелства, бизнесменът може да се отнеме почти всичко, което има, но дългът е отишъл.Как да си направим съдебни кредитори взеха най-добрите, но дълговете ще бъдат отписани?Необходимо е да се фалит на отделен предприемач.Тази процедура е сложно, но е възможно да се избегне помощта на много сериозни проблеми.

несъстоятелност бизнесмен

Нека започнем от самото начало.Фалит - ликвидация извършва в определен ред и при определени обстоятелства.Този процес може да се започне само след решение, взето от съда.

несъстоятелност бизнесмен се случва, когато този човек се превръща просто в състояние да изплати всичките си дългове, възникнали в резултат на неуспешен бизнес.Цялата процедура трябва да се извършва в пълно

съответствие с Федералния закон.

Фалит предприемач започва с подаването на заявката.Създайте го може не само предприемачите, но и заинтересовани страни.Ето списък на тези лица:

- кредитора, на които предприемачът има някакви задължения;

- оторизиран орган.

Моля, приложете документи, които потвърждават:

- основата на дълга;

- съществуването на дълга;

- никакви обстоятелства посочените от лицето, което кандидатства.

несъстоятелност бизнесмен, свързан с подготовката на следните документи:

- оценка на съществуващите IP активи (да се извършва от специален орган);

- всички видове счетоводни документи;

- списък на всички кредитори;

- документи, които потвърждават, че държавната регистрация на ПР проведе.

неплатежоспособност на техния работодател се счита за признато, ако в срок (три месеца), няма да бъде в състояние да изплати на всеки, който го прави със специфичните изисквания.Важно е също така, че сумата от всички свои задължения, трябва да бъде по-висока от стойността на разположение за него за определен период от време имот.

сума от всички претенции заедно не може да бъде по-малко от 10 хиляди рубли.

несъстоятелност бизнесмен Приморски - обикновен гражданин става индивида и кредиторите губят право да поиска от него нещо.Направете всичко това, и когато някои изключения.Те са свързани главно с факта, че изискванията на лица, които в резултат на предприемаческа дейност на даден IP телесна повреда или нещо подобно, че трябва да се спазват при всички обстоятелства.

независимо в несъстоятелност трудно акт да много за губене.В действителност, е необходимо да се изчисли всички.Направете го могат само хора, които са добре подкован в закона, следователно, се харесват на специалисти-юристи доста излишни.