Местни данъци - ролята и значението

За да се гарантира единството на страната и единството в развитието на икономическата реформа, това е много важно да имаме най-добрата местна власт.От икономическа гледна точка, местните власти не разполагат с отделен бюджет.А това, от своя страна, означава, че тези органи не могат да имат право на капацитет и доброто упражняване на техните способности и сили.Ето защо е важен източник на приходи в бюджета са данъците.Повече от 8 години в Русия има нова данъчна система, чрез която е възможно да се постигне оптимален регулаторни и гарантиране на данъчната система.

Местни данъци и такси са такива видове данъци и такси, които могат да бъдат наложени въз основа на законовите разпоредби LSG.От тях се изисква да бъде платена на територията, където на мястото на данъка обект.По този начин, местни данъци са източник на приходи за местния бюджет.Местни данъци включват данък върху имуществото на физическо лице, на данъка върху изграждането на всякакви строителни обекти, които са издигнати в курортните зони и

поземления данък.Местни данъци могат да варират в зависимост от темповете на данъчните елементи, крайният срок за плащане, както и отчетни форми.

да плащат местни данъци длъжни да физически и юридически лица.Има функции, като данъчно облагане, са включени в брутните разходи.Затова местни данъци руското влияние върху формирането на печалба.Местните власти могат да произвеждат в следните области:

- да влязат само тези мита и такси, които са предписани от законодателни актове;

- за да зададете тези цени, които не могат да превишават пределно допустимите размери на данъците, които, от своя страна, е предвидено в нормативните актове;

- Инсталиране на допълнителни ползи за така наречените отдалечени данъкоплатците.

Има и такса за регистрация на физическите лица, които извършват стопанска дейност.Тя данъци като - данък върху рекламата, за правото да търгуват, лицензионната такса, която дава право за извършване на местни търгове.Такса за регистрация може да действа - доверителни такси от организации, институции, физически лица и фирми;лицензирана колекция, която дава право да продават лозаро-винарски напитки;Такса за притежаване домашни любимци;събиране, което дава право да използва местни символи;за да паркират там;за наградата и участието в пробега;колекция от сделките;за правото да извършва заснемане и телевизионни стрелби;почистване на териториите;поддържането на разнообразие от жилища, културни и социални сфери.

Така, за да се установи местни данъци и такси могат да бъдат само с участието на съответните елементи на данъчното облагане.Процедурата за плащане и събиране на местни данъци и такси, установени град, градски и селски съвети.

данъци в социалния живот играе много важна роля в механизма на данъчната система, просто трябва да се основава на най-доброто съчетание на интересите на различните сектори на обществото.За да се гарантира социалното равновесие в обществото изисква рационална функция на данъци и такси.

В заключение можем да кажем, че системата за данъчно облагане изисква постоянно усъвършенстване.Системата на данъчно облагане трябва да се гарантира, че местните власти възможните финансови ресурси, както и да служи като фокус за социална и икономическа политика.Всяка страна е необходимо да се въведе единна система за местните данъци, които могат да бъдат изградени на принципите и методологията на събиране.