Transit - е площта на икономическите отношения

В икономическата литература думата транзита е описан по следния начин: това товарен превоз (на пътници) от една точка до друга през междинни точки, без да се налага да се претоварвайте (преки) тях.В областта на международните икономически отношения на този термин обозначава движение на стоки (товарни) на територията на страната, като ги следната от една държава в друга.

Transit на стоки Transit - правото да превозват стоки от една държава в друга през територията на трета без възможност за пускането им на пазара в последните.Тази концепция се нарича режим, когато натоварването се премества между две руските митнически органи под техен контрол, но без да плащат данъци, мита.За стоки под режим транзит не се прилагат икономически мерки на страната, чрез които тя се движи.Такива елементи трябва да са в същото състояние, и които не се използват, докато не пристигне до местоназначението си.Стоки в режим на транзит трябва да бъдат доставени до указаното място в условията на митническите служби на администр

ацията.Въпреки това, тези условия не надвишават лимита (1 месец 2000 километра).

митнически транзит

Когато чуждестранни стоки се доставят на местоназначението си през територията на трета държава, се прилагат процедурите на митнически транзит.Какво е това?Митнически транзит - режим, който ви позволява да контролирате транспортирането на стоката през трети страни, от произхода до местоназначението.Тя е два вида:

  • вътрешен;
  • International.

първата прилага за превоза на стоки от кръстосването на руската граница до митническия пункт.При транспортиране на стоки по този начин не е нужно да плащат митнически плащания под формата на данъци, мита, такси и да налага лиценз.Каква е международен транзит?Този режим, когато се транспортират през руските чуждестранни стоки, по маршрут, който започва и завършва извън митническата територия на Русия.В този случай, не е необходимо да плащат мита и данъци.За стоките, превозвани не е предмет на ограничения, забрани за икономически характер.

Как е митническия транзит на стоки,

процедура за транзитно преминаване през територията на Руската федерация, трябва да се съгласува с митническите служби на пристигане.Транспортирани стоки могат да се прехвърлят от едно превозно средство на друго на територията на Русия.Но само след предварително уведомяване на митническите органи.В този случай процедурата се извършва, без да вредят на печати и щемпели, наложени от тези органи.Transit - режим, който заема важно място в икономическите отношения на различни държави.Тя е предназначена да гарантира правилното наблюдение и бързо движение на стоки в целия щат, които трябва да пристигнат на местоназначението си непокътнати.Основана митнически режим се прилага при транзит, описва икономическите отношения и степента на доверие между двете страни.

стойност на транзит за руския

международната транзитни пунктове печеливши за държавата.Те осигуряват съоръжения за внос и износ дружества са освободени от задръстванията на стоки, както и необходимостта да се изработи допълнителни документи.Установени международни длъжности освободени износителите от необходимостта да се извършват плащания на граничните пунктове, пристанища, транспорт.Икономически споразумения в областта на митническия контрол, затворници на Руската федерация с други страни, гарантират бързо предоставяне на износа и вноса на товара до местоназначението.Както може да се види, транзит - важна област на икономическите отношения.Тя характеризира състоянието на страната, неговата степен на откритост и готовност за сътрудничество с други държави.