Загубени приходи, или пропуснати ползи

пропуснати ползи, всъщност, представляват бъдещи очаквана възвръщаемост, несъбраните поради неправилно прилагане на правила и условия на договора на един от предприятия на страните.Този доход се е отказало, може да бъде компенсирана от Гражданския кодекс на Руската Федерация (база - член 15).И това е една от най-важните условия за нормалната работа на всяка икономическа система, а това със сигурност включва получил увреждане на обезщетение (загуба) до насита, включително пропуснати ползи.Всички доказателства трябва да бъдат представени от ищеца сам, както е предвидено в член 65 от агробизнеса Руската федерация.

пропуснати ползи или пропуснати ползи Гражданския кодекс е много сложно доказателство.Настояване за компенсация си, ищецът трябва да докаже причинно-следствена връзка между фактите относно неправомерни действия на партньора (ответника), и щети.Това само по себе си е много трудно.За да се съберат доказателства, необходими за провеждане на размера на разглеждане на загубите въз основа на заключ

ението на икономическите споразумения и комбинирани функции на нарушаване на задълженията си.Компенсацията може да се осъществи, ако съдът ще бъде напълно осигурен с всички доказателства.Това е реалното състояние на неизпълнение на задълженията по договора, както и специфичния размер на загубата, и последователно отношенията между тях.

очакваните приходи, или загуба на печалба - е загуби, които не могат да бъдат получени от ищеца в стриктното спазване на всички задължения по договора.Загуба на печалбата се изчислява на базата на действителните разходи, свързани с такъв доход (печалба).Можете да използвате съществуващия метод за определяне на размера на загубата.Така например, загуба на печалба, в случай на намаляване на обема на продажбите се определя както следва: първо, има разлика между планираното единична цена и продажната цена, а след това резултатът се умножава по общия брой непродадени единици във връзка с неизпълнението на договора.Броят на непродадените единици специално изчислява в зависимост от ситуацията.В такива случаи, е възможно забавяне на доставката, кратко доставка или непълноти.И, като резултат от тези несъответствия, в производствения цикъл е налице загуба на печалба.

получи парично обезщетение от ответника в такива случаи е възможно само след представяне на мотивирано искане, подкрепено от убедителни писмени доказателства.И тъй като в процеса на съдебно заседание за определяне на условията за обезщетение е първата определя валидността на твърденията на ищеца, че е предимно счита договорни задължения и нарушения на елементите на бизнес споразумение.След това, ние да проучи възможността за получаване на допълнителни приходи и тяхното използване, както и причините и ефект връзката между тях и предприетите мерки от страна на ищеца да се подготви.

В този случай, загубата на приходи, се подкрепя от доказателства всички възможни мерки, предприети за подготовка за производство на доходи от страна на ищеца, включително и предварително споразумение относно сключването на бизнес споразумение.Но с един протест.Ако неуспех да подпише тези споразумения в момент, някои споразумения, ангажименти отпадат и не могат да се използват под формата на мотивирано доказателства.Ето защо, загуба на печалба, като възможен възстановяване на загубите на Гражданския процесуален кодекс трябва да бъде икономически обосновано и потвърдено от убедителни документи, които да показват възможността за финансова печалба в случай, ако на ответника всички условия са били извършени в пълно съответствие с параграфи бизнес споразумение.