Неспазването на решението на съда

В днешния неизпълнение на съдебно необичайно.Това предполага пълен отказ от изпълнението на специфични дейности, възложени от съда като наказание, за да се възстанови справедливостта.Като правило, решението е ограничена до конкретни времеви рамки.Ако предприятието не разполага с време, или не може да изпълнява задачата във времето, а след това той получава ранно предупреждение под формата на писмено предупреждение.Освен това пренебрегване на съдебни мерки могат да бъдат класифицирани като умишлено престъпление.

Неспазването съдебно решение в бизнес отношения възникват постоянно.Това се дължи на несъвършенството на законодателната рамка, както във всеки нормативен акт не е ясно описват процедурата за регулиране на доброволното изпълнение на задълженията на контрагента.Ето защо икономическите агенти са се обърнали към принудителното връщане на дълга или възстановяване на правата си.За тази цел те се обърнат към съответния съдебен орган, а след това получи изпълнителен лист.

Съгласно общите разпоредби

, длъжникът носи отговорност за неизпълнение на решението на съда.В същото време отхвърлянето на доброволно изпълнение не може да бъде наказан, той изисква допълнителни следствени действия и изпълнение.Но тази процедура може да продължи доста дълго време.Ето защо предприемачите не са склонни да прилагат по отношение на съдебната власт и се опитва да реши проблема по себе си.

Така че, самото неизпълнение на решението на съда е извън принципите на правовата държава, защото няма ясен регламент.Но фактът на задълженията недоволство към партньора е въпрос на престъпление, което следва от отделен член на Гражданския процесуален кодекс.Арбитражен съд, като се има предвид жалбата на потърпевшата страна може да помогне на изхода на конфликта чрез начисляване на неустойки в размер, предвиден от закона.По този начин, държавата насърчава ответника да върне дълга, защото той разбира, че бъдещите последици ще бъдат по-лоши.Плащането на санкцията в пълен размер не означава, че не може да се направи на изпълнението на съдебно решение.

В повечето случаи съдебните органи се занимават с жалби във връзка с взаимните парични задължения.Държани отговорни лица или организации, които управляват финансови средства на други хора по своя преценка въз основа на договор за кредит или заеми в случай на забава на погасителна вноска или плащане на дълга не се прилагат в пълна степен.Например, когато длъжникът се е върнал само тялото на заема, въпреки че двустранното споразумение, той е длъжен да върне сумата на лихвата, заемодателят каза.В допълнение, наказанието е предмет на тези кредитополучатели, които са в процес на използване на средствата на кредитора, причинени повреди.

Неспазването съдебно решение може да доведе до сериозни последици.Въпреки това, държавните органи приветстваха взаимно желание на страните за решаване на проблема, без продължителни съдебни спорове.В тази връзка, на всички етапи на производството по принудителното изпълнение може да бъде сключването на споразумение за уреждане.В момента, неспазване на собствените си задължения на длъжника не се страхуват, защото той разбира, че за изпълнението на съдебното решение на потърпевшата страна ще трябва да прекарват много време и усилия.Но не всеки бизнес човек ще се реши на такава болезнена процедура.

правителство трябва да въведе мерки за модернизиране и ускоряване на системата за съдебни спорове.Първата стъпка е да се премахне бюрокрацията, която принуждава хората да извършват нелоялна борба.И, разбира се, трябва да се обърне повече внимание на квалифицирани изпълнители и други служители на терена.