Икономически избор - трудна, но необходима за управление на процес

икономическия избор включва избирането на предпочитан вариант от всички.Във всеки един момент да може да бъде проследено ограничения на различни източници, необходими за прилагането на субекта, който формира определена цел за границата на производствените възможности.Икономически ресурси и проблемът на избор - постоянна дилема пред която са изправени специалисти в тази област.Това не трябва да се разглежда този въпрос в своите ограничения.Появата на такъв недостиг може да се усети рязко да отговори на нуждите на всеки отделен човек.Съществува

икономически избор в почти всички страни (развитите и развиващите се, богати и бедни).Жителите на всяка страна са нетърпеливи да получат повече услуги и помощи.В действителност, човечеството не е използвала всички налични ресурси.Затова източници използван преди това, може да стане излишно или "излишни".Един добър пример за това е по време на икономическия спад на труда излишната продукция.

икономически избор в състояние да определи редкостта на ресурсите по

отношение на безграничност на човешките потребности, които се характеризират с постоянен растеж и промяна в процеса на разширяване и развитие на бизнеса и обществото пазар.Този проблем се усложнява допълнително от факта, че са намерени понякога ограниченията в отделните източници (това е, например, минерали), или тяхната не-възпроизводимост.За съвременната човечеството не е измислил начин за възстановяване на тези запаси.Следователно, икономическата изборът трябва да бъде насочена към ресурсите, които могат да се възпроизвеждат.Така например, на сайта може да се намали, за да засадят нови лозя са млади и здрави растения.Въпреки това, за което те започват да дават плодове, това ще отнеме известно време.

Научната литература многократно е докоснал до положението на икономическия избор, тъй като тя е в състояние да оказва влияние върху по-нататъшното развитие на обществото.Сред авторите на тези публикации се фокусира върху сравнително ограничени ползи и ресурси.С други думи, периода на изчерпване на определен източник се определя от ефективността на използването му на обществото.

всички икономически ресурси от гледна точка на тяхната роля в процеса на производство се класифицират в естествена, инвестиции и труд.

други автори обърна внимание на абсолютни и относителни ограничения на такива източници.В същото време на втория въпрос, те трябва да бъдат в съответствие с мнението на учените, споменати по-горе.Но те са абсолютно ограничените ресурси са дефинирани като тези, които могат да бъдат заменени от други.Мнението на авторите на първата концепция звучи убедително, благодарение на непрекъснатото усъвършенстване на съвременните технологии.Сега те ще трябва да се прилага по отношение на производството не са отпадъците, която е в състояние да спаси управление на ресурсите.