Инспекция по труда

инспекция по труда - неканен гост, сериозна и неприятна.Управители на дружества и предприятия представители на федералната инспекция по труда, като правило, не ми харесва, и се страхуват.От гледна точка на управлението, инспекцията по труда, почти винаги се намери начин да се намери виновен с никого, дори и най-малките грешки в документацията или идентифицират съществуващите нарушения на правата на работниците.А те по принцип съществуват и днес в почти всяко предприятие.За да проверите инспекцията по труда мина безболезнено, колкото е възможно, ръководството на компанията не само трябва да се съобразят с разпоредбите на законодателството, но също така добре да знаете основните правни актове, които са в основата на този орган.

Management трябва да имаме предвид, че Инспекцията по труда има право да извършва планови проверки веднъж на всеки две години.Ако ние говорим за малък бизнес, неговите ръководители могат да очакват редовни инспекции на само три години след регистрация.

одитори предупреждават

бухал обикновено посещават няколко дни преди началото на процедурата, обаче, в някои случаи, Инспекцията по труда може да се появи без предупреждение.Особено често това се случва в случай на проверка на жалбите от страна на служителите.Тази проверка се счита непланирана инспекция по труда.На жалбите получи този орган е длъжен да отговори в срок от един месец.Самата жалба е подадена писмена, се посочва наименованието, среден инициал, фамилното име и домашен адрес на служител, който има права срещу компанията.Тези данни са поверителни, те могат да се разкриват само с писмено съгласие на работника или служителя, който подадена жалбата.

Друг вид на непланирани проверки - по нареждане на прокуратурата.Очаква се, че ако компанията има груби нарушения на Кодекса на труда.Чрез

са непланирани и така наречената проверка.Те се извършват с цел да се контролира адрес идентифицирани в нарушенията одит.

инспекция по труда може да слезе внезапно и в случаите, когато има силен, подкрепен от физически доказателства за съществуването на информация в предприятието неблагоприятни условия, които застрашават здравето или живота на работниците и служителите, както и съществува риск от увреждане на околната среда.

в отделна категория трябва да включва провеждането на инспекции на инспекцията по труда са наблюдавани при аварията на централата.

представител на този орган е длъжен да има заповед за провеждане на този вид процедура и сертификат.Ако управлението на предприятието, има някакви съмнения по отношение на законосъобразността и легитимността на действията на представители на Инспекцията по труда, най-добре е да отидете направо на Инспекцията по труда и да се изяснят всички детайли на процедурата.

като своя максимален срок - не повече от един месец.Този срок може да бъде удължен само в изключителни случаи.

Какво проверява инспекция по труда?На първо място, за да се установи валидността на устройствени документи на компанията.Тогава държавни инспектори се интересуват и колективни трудови договори ще бъдат одитирани документи и политики за задържане работят книги, съответните вписвания в своите протоколи с цел.Също така, всички документи ще бъдат проверени записи и документи, регламентиращи правилата и отдиха на работниците на предприятието персонал.Да не се оставя без внимание на одит и на въпроса за изплащането на заплатите.Горе Планът за изпитване се счита за стандарт, ако специалните обстоятелства, той може да бъде изменен и допълнен.

В края на инспекцията по труда акт, който определя всички резултати от работата.В случай на нарушения, съставени инструкции за отстраняването им, и издава доклад за административно нарушение, според което ръководството на компанията може да бъде глобен.Размерът зависи от броя и тежестта на нарушенията.

За да се избегнат проблеми и да плащат огромни глоби, управляващото дружество трябва внимателно да наблюдава прилагането на трудовото законодателство и да се поддържа правилно записи и регистрация на документи за персонала.