Искане за качеството на стоките: спецификата на документа

рядък обитател на Русия не са изправени пред такава широко разпространен проблем е, като закупуването на некачествените стоки или услуги.Как да действаме в този случай, какви документи са необходими, за да докаже себе си на продавача, и се върна да го губи пари?Всичко това - в нашата статия.

Най-лесният изход - да се свържете с магазина или до компанията, която предоставя услуги и да се опита да договори по взаимно съгласие.Но, за съжаление, това е възможно само, ако продавачът е наистина важно за репутацията му, и той не иска да рискува заради конфликта с клиента.

В повечето случаи, за съжаление, най-добрият изход за купувача става иск за качествени стоки, направени в писмена форма и се представят на доставчика на стоки или услуги, като официален документ.Това е междинен етап между мирните преговори и правни действия, чиято цел е да помогне на страните да уредят взаимните претенции извън съда.В действителност, според юристи, това е единственият начин да се получи адекватна компенсация от компани

ята, на продавача, без продължителни процедури и заплащане на съдебни разходи.

Изготвен компетентно и в съответствие с определени правила за вземането на качествени стоки на купувача не само ще позволи на всички съществуващи спорни въпроси, но също така и да спечели в съда, ако е необходимо.

По принцип, този документ се изготвя в свободна форма, но е по-добре да се придържат към определена последователност на представяне, за да направи писмена жалба като подобно на официален документ.Ако не сте експерт по бизнес кореспонденция и не много от правна гледна точка и текстът трябва да се обърнете към професионален.

В повечето случаи, искането за качеството на стоките, образец на който е много лесно да се намери, може да се направи самостоятелно.Ето някои от основните точки, които трябва да се съдържат в него:

- пълното име на организацията, с която е налице конфликт, както и претенциите на приносител данни.Обикновено тази информация се изписва в горния десен ъгъл, както в стандартни приложения.

- подробно и ясно описание на проблема с датата на закупуване на стоката, проверете номер, името на елемента, закупили.

- дата на първоначално заявление до магазина или фирмата, а резултатът, получена в хода на опитите за уреждане на конфликта през устата.

- Линк към Закон за защита на потребителите с възможни последствия за продавача.

- Индикация на обжалване си на независим експерт (по-добре да се сложи доставчика на стоки или услуги са запознати с факта, че сте прибягнали до истината на другите).

- също твърдят, качеството на края може да съдържа позоваване на факта, че в случай на старомодна разрешаване на конфликти или невъзможност да се разреши спорните въпроси на продавача, което трябва да се подготви искова молба в съда.

Когато даден документ е изготвен, да го отпечатате най-малко в два екземпляра.Това е да се гарантира, че продавачът, когато подадат иск ви постави на вашето копие на подписа и датата, на която допълнително ще свидетелства, че той е знаел за възникване на конфликт.

Ако регистрирайте върху качеството остана без внимание, или на другата страна, независимо по каква причина, не иска да го вземе от вас, можете да отидете на един малък трик.Изпратете документа по пощата, но бъдете внимателни при избора на формата на приложение.Най-добрият вариант би бил писмо с обявена стойност и списък на съдържанието.В този случай, винаги можете да лесно да бъде в състояние да докаже, че искането ви е изпратена до него от качеството на стоките, а не да било друг документ, какво да се прави в случай на изпращане на препоръчано писмо, или просто невъзможно.