Документ - това е важна връзка в офиса

Съгласно документа, за да се разбере правилата, по които подписани предварителни решения в рамките на предприятието или институцията, от момента, в който пристигнат до архивното съхранение.В основата на тази концепция е да се изработи документ, неговото разглеждане, прехвърлянето на изпълнителните органи на организационни мерки за изпълнението, сертификация, регистрация, изпращане на депозита.

Това е процес, който позволява движение на потребителския модел на документ със скоростта на движение в тези случаи.Управление на документи - процес, който трябва да бъде балансиран с информационни дейности на административния апарат, документиране на всеки индивидуални решения, съхранение новопристигнали документи.

огромен брой недостатъци в управлението на много устройства, свързани само с лоша организация на движението на документи.Така например, в процеса на разпространение на разтвора за управление на документи трябва да включва три основни компонента:

  • информационно подпомагане на вземащите решения (т
    ова включва надеждна информация, която потвърждава правилността на решението);
  • документация на самата (административен документ) решението;
  • контрол върху изпълнението (което включва организирането на предвидените строителни работи, методите за присвояване, спазването на срокове и условия).

Както може да се види от този пример, документ - събиране на информация, на която решението ще бъде даден статут;Приготвяне на разтвори, включително редактиране, координация, изготвяне на одобрение.Всички тези стъпки изискват движението на документа, не само между структурните подразделения на предприятието, но и между изпълнителите, като се започне от техници, експерти, ръководители на довършителни работи.Изводът от този пример е, че колкото по-висока от скоростта на движение на документа, по-високото качество на работата му на всеки етап, толкова по-добре с управлението на предприятието като цяло.

Самият термин се появява в литературата най-рано през 1920.Тогава се е смятало, че документът - е организацията на работа, насочени към рационалното изграждането на държавния апарат като цяло, разпределението на отговорностите между различните изпълнители и услуги.През 1931 г., техники за управление на института направили първия опит за регулиране на единните принципи на организация на бизнеса.Бяха изложени правила, които трябва да бъдат извършени приемане и предаване на документи, правила за изпълнение, регулиране на подписване.Следващият етап на законодателното регулиране на икономиката получи такова нещо като аутсорсинг, където основният акцент е върху индивидуалните технически операции.Документът на програмата тези законодателни актове не се споменава, въпреки че в действителност тя слезе точно на време за организацията на движението на документи.От 1974 г., тя е подписана от главния документ, регламентиращ целия процес работния процес, който функционира и до днес.

Този акт се нарича "Единна държавна система за архивиране" (EGSD), точки, които са посветени на организацията на движение на документи, технологични методи за обработка и прилагане на правилата.Тази колекция е формулиран основното правило: ". Документ - с бързо движение на инструмента от много кратък начин, включва минимална инвестиция от време и труд"Само чрез практикуване одобрена правило, можете да очаквате да се подобри животът на населението, развитието на икономиката на страната.

За постигането на тези цели е необходимо умни, дисциплинирани, отговорни лидери, за които въвеждането на работния процес на базата на EGSD ще бъде въпрос на чест и съвест.