Пълномощно

Често е налице ситуация, в която гражданин е необходимо да се сключи някакви сделки, но поради обстоятелства, тя не може да бъде себе си.Например, ако е необходимо, продажба на недвижими имоти, гражданин може лично да се извърши операцията, и да го упълномощи друго лице, поради отсъствието си по местонахождението на имота или просто поради нежеланието да се занимават с дизайн.В такъв случай е договор за продажба на комисията за недвижими имоти.Можете да зареждате по същия начин и изпълнението на други нормативни актове.

Какво е договор от агенция?

В съответствие с адвокат, който представлява интересите на клиента, изпълнява от името на правните действия, в резултат на което има определени права и отговорности.В договора се посочва само вътрешните отношения на страните, поради това, като правило, прехвърлени на адвоката пълномощно, потвърждаващо правомощията си.Валидността на пълномощното не може да надвишава три години, ако не е посочено, че е валидна за една година.Страни по договора могат да бъда

т не само физически, но и юридически лица.

Осъществяване

Trust Нотариален акт може да бъде в устна и в писмена форма и трябва да се съобразят с разпоредбите на законодателството по отношение на общите разпоредби относно формата на сделките, които се съдържат в Гражданския процесуален кодекс.

Ако е писано, то изяснява подробно правата и задълженията на страните по договора, периода, за който е сключен, разходите за услуги (ако те не са безплатни).Поради факта, че действията на адвоката биха довели до някои правни последици, е желателно в подготовката на споразумението да търсят правна помощ от опитен специалист.

цел и процедура на

Trust Нотариален акт се прави само за извършване на правни действия, като например да сключи сделката за търговия или упражняване на дейност, адвокат на съдебния процес.Тя не може да бъде готов да се ангажира реалните действия, като например производството на ремонт, опаковъчни елементи и т.н.

Въпреки това, може да се наложи някои действителното действие, например, едно пътуване, запитвания, инспекция и други. Те също са предмет на поръчката, както и спомагателни.

прокурор не може да разреши на всяка правни действия.Например, тя не може да бъде за принципала да се ожени, да направи завещание, да сключи трудов договор, упражняват своите родителски права.В допълнение, тя не може да бъде разрешено да извършват незаконни сделки.

адвокат няма право да прави сделки по отношение на себе си и на друго лице, чийто представител е той също.Когато сделката за сметка на принципала, и злонамерено, тя може да бъде анулирана.

Trust Нотариален акт трябва да съдържа законните, осъществими и конкретни инструкции.Адвокатът може да се оттегли от тях в интерес на принципала, ако той не може да попита за отговора предварително или не го получи в разумен срок.В тази ситуация, той трябва да уведоми възможно най-скоро.All

получена от адвоката на трета страна трябва да даде на главницата, а той - да приеме изпълнение на поръчката и възстановяване на разходите, направени във връзка с изпълнението.. Това може да бъде плащането на хотелски, пътните разноски и други

видове договори

зависимост от сделката, която трябва да бъде затворен, са: Агенция за договор за предоставяне на услуги, покупка и продажба на движимо и недвижимо имущество,регистрация на операциите внос-износ, както и приемане на работите и стоки. правни действия, свързани с извършването на такива сделки, както и често изискват специфични професионални знания, които не винаги имат себе главницата.Поради тази причина, освен това, че адвокатът представлява неговите интереси, той все още може да има това знание и правилно да се разпорежда с правата, предоставени на него и на имуществото.

Прекратяване споразумение

агенция може да бъде прекратено, поради провала на един адвокат, премахване на основната поръчка, смъртта на една от страните, недееспособност или липсва.