Държавната подкрепа за малкия бизнес в Русия и в чужбина

В чужбина подкрепата състояние на малкия бизнес - това е важна система за самостоятелно управление на социалните и икономическите политики.Тя съществува от принципа за създаване на най-добрите условия за развитие на бизнеса.Концепцията за подкрепа на бизнеса - в национален и европейски интереси на общността, които определят целите и принципите, важни за бизнеса.

държавна подкрепа за малкия бизнес позволява да разкрие някои разполага всяка страна функции, с което се отхвърля националните характеристики.

1. Правните действия, които определят целите на държавната политика и регулират подкрепа на предприемачеството.Също така са включени задачите и функциите на управление, заедно с механизъм за тяхното изпълнение.

2. Изграждане на взаимоотношения на публични органи на различни нива с асоциациите и синдикатите, които представляват интересите на предприемачите, за да се вземе предвид позицията им в процеса на вземане на решения.

3. Ефективно разпределение на отговорностите между органите.

4. Държавното подпомагане на малкия бизнес има развита система от специализирани държавни агенции и институции, които да гарантират изпълнението на всички задачи в областта на насърчаване на предприемачеството.

5. Финансова подкрепа: суми, отпуснати от държавния бюджет, данъчни стимули, създаване на кредити, финансови и застрахователни институции.

Support помага на компаниите да ускорят икономическото развитие, повишаване на нивото на заетостта и да се осигури здравословна конкурентна среда.За тази цел се разработват програми с мерки за подкрепа на предприемачеството, чрез безвъзмездни средства, заеми и помощи.

държавна подкрепа за малкия бизнес в Русия работят около 20% от активното население (икономически), което е три пъти по-ниска, отколкото в страните от Западна Европа.Въпреки това, преобладаващото мнение на малкия бизнес показва положително развитие в своята търговия и обществено хранене.Това показва, че основните области на бизнеса има подкрепата на правителството.

особеност на развитието на предприемачеството в Русия е преобладаващото процентът на "сянка" на пространството.Тя е около 40-50% от действителния оборот на бизнеса.Това означава, че част от средствата, които могат да бъдат използвани в решаването на проблемите на държавата ", се проследява," някъде в страната.

държавната програма за подпомагане на малкия бизнес има някои отличителни характеристики.

1. Комбинацията от различни дейности в рамките на една и съща организация, е налице липса odnoproduktivnoy модел на развитие.

2. Незастроен самоорганизация система.

3. желанието за самостоятелна заетост, а чуждестранни организации обикновено се експлоатират под франчайз и подизпълнители.

предприемачество в Русия може да съществува в сектора на услугите или в сътрудничество с основни институции.В тези райони е възможно да се реализира големия потенциал.