Заявлението за доброволно напускане - ключов документ в процеса на прекратяване на трудовия договор

днес рядко е възможно да се намери някой, който през целия си живот работи върху една и съща работа.Както казва поговорката, "хората търсят, къде по-добре" и поради това доста често, като е работил в една компания за определен период, може да се намери по-обещаващо място на работа, а високо платена работа или интересна сфера на дейност.И че в такива ситуации е необходимо да се прибегне до процедурата за прекратяване на работата в предприятието - уволнение.Анализирайки статистиката, че е лесно да се отбележи, че по-голямата част от прекратяване на договора на заетостта - доброволното напускане.Sample типична прекратяване на трудови дейности, представени в Кодекса на труда, но в действителност, понякога има неща, които са нестандартни, и в тези ситуации е важно да се справят с правните норми, регулиращи процеса на прекратяване на трудовия договор.

молба за доброволно напускане - документ, уведомяване на работодателя за намерението на работника или служителя да прекрати оперативна дейност.Този документ -

един много важен документ, защотоОсвен това се регламентира датата на референтен период, минното дело, издава запис и освобождаване на заетостта.Важно е да се помни, че това твърдение е официална нотификация за намерението на работодателя да спре работата по завода си и затова задължителен срок, в който работникът или служителят е длъжен да продължи да работи по искане на дружеството - две седмици.Разбира се, ако сте намерили нов служител в тези позиции, уволнението може да настъпи по-рано.

Както бе споменато по-горе, искането за доброволно напускане регламентира датата на окончателното уреждане и уволнение.В Руската федерация TC окончателно плащане се прави не по-късно от 14 дни, считано от деня, следващ датата на написването на заявлението.Заслужава да се отбележи, че в деня на изчисляване на работника или служителя се издава историята си заетост и други лични документи, които той предава на отдела за персонал (служители), счетоводни или други ведомства.Трябва да се отбележи, че всеки ден закъснение в издаването на поне едно лице документ счита за нарушение на закона, а работодателят носи отговорност за нарушението в размер на пропуснатите доходи за всеки просрочен ден.Тези санкции изложени в член 234 от Кодекса на труда, които счита за закъснение при връщане на документи незаконно лишени от възможността да работят на работника или служителя.

молба за доброволно напускане, не трябва да бъдат прехвърлени към работодателя лично: този документ може да бъде адресирано до генералния директор по пощата или по факс, но този документ може да бъде анулирана, ако работодателят има някакви съмнения относно автентичността на подписа.

В заключение, ние отбелязваме някои от разпоредбите, определени в Кодекса на труда, но често са нарушени в процеса на регистрация на уволнение.Заявлението за доброволно напускане - документ, в който работникът или служителят не е длъжен да посочи други причини за намерението си да прекрати трудовия договор, с изключение на "доброволно".Подобно изявление - инициатива на работника или служителя, и да откаже прекратяване на трудовото правоотношение никой отдясно.В допълнение, трябва много внимателно да следи процеса на окончателно уреждане със служителя.Много често работодателите отказват да компенсира неизползваните дни от ваканцията, обаче, законът ясно се посочва, че всички неизползвани, но останалите дължими задължителни неуредени служителите в брой.

Така прекратяване на трудовото правоотношение - процесът прост и съвсем ясно е предписано в трудовото законодателство, което регламентира и дейността, както и самото приложение.Оставки се извършват лесно и бързо, ако те отговарят на всички нормативни изисквания, не само от страна на работника или служителя, но и на работодателя.