Държавното регулиране на стопанската дейност.

държавно регулиране на стопанската дейност се регламентира от Конституцията на Руската федерация.Той е тук, въплъщава принципа на свобода на бизнеса може да има някои ограничения, наложени от държавата, за да защити конституционните права, морал, живот, безопасността, здравеопазването, интересите и свободите на други лица, националната отбрана и сигурността на държавата.

държавно регулиране на стопанската дейност, насочена към извършване на дейности от името на някои органи на държавата, която е насочена към реализиране на икономическа, финансова и данъчна политика.Също така, необходимо е и да приложат обществен интерес, и да се създадат благоприятни условия за функционирането на икономическите субекти.

държавно регулиране на стопанската дейност изпълнява определени задачи.Те са, както следва:

- да се осигури достатъчно ниво на заетост;

- как да се защитят здравето и живота на гражданите;

- в опазването на околната среда;

- в подкрепа на дейността на предприятията;

- специални мерки, насочени

към защита на правата на бизнес сектора.

форми за регулиране на бизнеса представляват такива основни групи:

- използва прекия метод, които включват държавен контрол върху дейността на бизнеса, бизнес регистрация, данъчното облагане, лицензиране на някои видове дейности.

- С използването на косвени методи, включително използването на икономически инструменти за влияние върху икономическите отношения в бизнес сектора чрез създаване на определени условия, имат значително влияние върху мотивацията на поведението на субектите.Същността на тези методи е на концесионни заеми, прогнозиране, планиране, предоставяне на данъчни стимули и общински (обществени) ред.

Техническо регулиране на предприемаческата дейност донесе някои промени в системата за стандартизация и сертификация на продукти и услуги, по-рано се експлоатират в Русия.За регулирането на механизма на държавното регулиране влезе в сила на съответния закон.Съгласно метода, обхваната от трите сфери на отношенията и определя правното положение във формирането и изпълнението на задължителните изисквания за производствени процеси, както и оценяване на съответствието на готовите продукти на определени стандарти.

държавно регулиране на стопанската дейност, изпълнение на горепосочените задачи и дейности, които допринасят за благоприятните икономически условия за функционирането на икономическите субекти.