Иновации: естеството, характеристиките, класификация

Всяко ново знание, придобито в резултат на различни изследвания, обогатявайки по който хората мислят за себе си и за света.Въпреки това, не всички от тези констатации могат да бъдат приложени, за да се подобри живота на обществото, както и за изпълнението на практическите нужди на всеки отделен човек.Тези нововъведения, които незабавно или с течение на времето са въплътени във формата на подобрен продукт, се наричат ​​иновациите.Дейността

иновации, в съответствие с един от най-често срещаните определения е от вида дейност, като основната цел на който е търсенето и прилагането на всяка иновация, за да се подобри качеството на продукта, както и да се подобри организацията на производството и технологично оборудване.

Всяко иновативна дейност включва няколко етапа и компоненти, необходими.Първата стъпка е идентифицирането на проблемите, които пречат на по-нататъшното развитие на предприятието, организацията или институцията.Трябва да се помни, че най-съвършената техника или технология в крайна сметк

а става неактуална.Ето защо, на този или онзи процес продължи да донесе печалба и удовлетворение, че е необходимо периодично да се въведат нови компоненти в него.

След идентифициране на основните проблеми, идва на сцената на произход на иновативни идеи.Основните източници на тези идеи могат да бъдат някои външни събития (като например повреда в търга), промени в структурата на производството и промишлеността, научните открития, демографски и други социални промени в околната среда.

След поставяне всички идеи в някакви конкретни задачи или проекти идва на сцената на организация и управление на иновациите.Управление на иновациите включва създаването на оптимални условия за всички участници, ангажирани с разработването и прилагането на иновации в производствения процес или организацията.В допълнение, има търсене под контрола и съхранението на необходимите финансови, методологични и човешки ресурси, подготовка на условия за търговския въвеждането на различни иновации.

иновационни дейности са много разнообразни и мулти-диференцирани.Това е довело до желания резултат, трябва да имате ясна представа за иновации, да разбере, различна от предишната, например, от прости модификации.

основната иновационни дейности са класифицирани според възможните технологични варианти, както и вида на иновациите, че тези нововъведения са за пазара като цяло.

В първия случай дейността включва въвеждането на иновативен нов тип продукти, материали или компоненти.В допълнение, технологични нововъведения могат да включват появата на нови производствени линии, технологии или промяна на организационната структура на предприятието.

отношение на новостта на пазарната иновациите могат да бъдат напълно нов феномен (специално за тази компания и за индустрията в страната).Максималната стойност е иновацията, което води до появата на нещо ново за индустрията по целия свят.