Какво грантове за начинаещи предприемачи?

Според експерти, правителството на страната ни непрекъснато се стреми да подпомага бизнеса, включително стартиращи предприемачи.

например, наскоро прие закон, който постановява, че въпросната като субсидии за начинаещи предприемачи.Какво се разбира под документа?По-долу ще ги разгледа внимателно.

На първо място следва да се отбележи, че в рамките на обещаващ предприемач обикновено се разбира като специфичен обект на малък бизнес, терминът пряко действие е първият ден от официалната държавна регистрация към днешна дата не надвишава дванадесет месеца.

Като правило, под формата на субсидии за подпомагане на начинаещи предприемачи има регионалното правителство.Така че, всяка година в регионалния бюджет следва да се определят средства за предоставяне на безвъзмездна помощ на начинаещи предприемачи в опит да компенсира своите преки разходи за собствен бизнес.Следва да се отбележи, че всички разходи, трябва първоначално да бъдат предписани в съответния бизнес план.

членка има реципрочно финансова подкре

па, прихващане е не повече от 70 на сто (най-много 200 000) от действителните разходи, направени задължително по банков път.

Така че, грантове за начинаещи предприемачи прилагат по отношение на следните видове разходи са сигурни:

  • наем на съоръжението за правене на бизнес;
  • стойност на придобитите активи и други материали;
  • производство и последващо поставяне на реклами;
  • цена на софтуера;
  • разходи за референтни материали, необходими за правене на бизнес;
  • регистрация на авторското право / патенти;
  • стойност на всички услуги, за да получи лиценз.

да закупите субсидии, начинаещи предприемачи трябва да се съберат на определени регулирани документи и го изпраща на съответния комитет.Последната ще разглежда заявлението и да излезе с решение.Като правило, тя е на ръководителя на администрацията.След това, в случай на положително решение, между администрацията на селото и директно от работодателя е договор за безвъзмездна помощ, които са посочени в подробности максимална непреодолимата сила, условията за плащане и т.н.

Според експерти в тази област, грантове за предприемачи на практика наистина помага.Това е благодарение на финансовата подкрепа на такъв независим, малък бизнес в крайна сметка се превръща в продуктивен и рентабилен.

Като цяло, развитието на малкия бизнес в Русия в момента е в процес на драматични промени.Правителството модифициран своята политика към сектора.Сега дори един начинаещ предприемач с бизнес план и голямо желание да работи може да постигне значителен успех на пазара.