Количествен анализ на риска: как да не загубят бизнеса си?

Днес голям брой проекти на бизнес планове, дори и при наличието на съответните им раздел съдържа аналитична аспект на проблема е стеснен само до анализа на финансовите и банковите рискове и не отразяват пълната гама от рискове.Въпреки това, специалистите трябва да използват широко от двете качествен и количествен анализ на риска.Повече фокус върху втория вид.

Количествен анализ се прилага само за рисковете, обучени в качествения анализ на това как тези с които имат значително въздействие върху постигането на целите си.При извършване на този анализ трябва да бъде оценено въздействието на тези събития чрез възлагане на определени цифрови ранглиста.

Количествен анализ понякога не може да се изисква да се разработят ефективни мерки в отговор на рисковете.Най-често срещаните сред често използвани методи за анализ са както следва:

- анализ на чувствителността, който включва определяне на отражението на несигурността на всеки отделен елемент на бизнес проекта по време на приема на други елементи от базо

вата стойност;

- отчитане на паричните стойност прогнозираното, като се умножи всяка стойност от вероятността от тяхното възникване, резултатите са обобщени.

количествен анализ на всеки инвестиционен проект, определя цифровата стойност на някои от рисковете.Той е базиран на територията на теорията на вероятностите, изследване на операциите и математическата статистика на.

количествен анализ се извършва в случай на две условия: основен изчисляване на бизнес проекта и пълен качествен анализ.Нейната задача е да числено измерване на влиянието на някои фактори върху динамиката на промените в критериите, които отразяват на ефективността на проекта.

често се използва такива методи на количествените проекти bznes Анализ:

- при анализа на тези показатели за изпълнение, като нетна настояща стойност и норма на възвръщаемост, а индексът на рентабилността;

- актуализация на дисконтовия процент;

- метод Монте Карло (второ име - симулация);

- изграждането на дърво на решенията.

Всички на аналитичните методи на бизнес проекти се основават на вероятностен подход.

количествен и качествен анализ, както и тяхната ефективност е в пряка зависимост от изискванията на крайните показатели (резултати), информационната база и надеждността на планирането.Например, за малки проекти разумно ефективни методи са: анализ на корекцията на нормата на дисконтиране на и чувствителността.За големи проекти и съща - симулация и изграждане на криви на разпределението на вероятността.Когато проектът в зависимост от резултата от приемането на определени решения, е необходимо да се извърши строителството на дърво на решенията.

Така, методите за анализ, които се прилагат в комплекс с най-простият от вида им в етапа на оценка, и по-сложен и изисква допълнителна информация - с получената обосновка на бизнес проекти.