Инвестиционен климат, неговата оценка

неотложен проблем за всяка страна е на инвестиционния климат, както и съотношението между чуждестранни и местни инвестиции.Ако вътрешното осигури стабилен икономически растеж, докато външна не изглежда необходимо.Гледайки от друга страна, състоянието на техните инвестиции не може да бъде достатъчно, тогава няма да има нужда от приток на капитали от чуждестранни инвеститори.

инвеститори да влязат в страната и започнаха да инвестират в икономиката, трябва да бъде благоприятен инвестиционен климат, който се определя от риска, получени от инвестирането на средства в икономиката на държавата и определен регион, както и ефективното използване на капитала.

Русия има много възможности за привличане на чуждестранен капитал: огромни природни ресурси, неограничен потенциал на персонала, голяма научна и техническа база, слаба конкуренция на руския бизнес, перспективата за икономическото развитие.

Но има фактори, които пречат на притока на капитали в страната: лоша инфраструктура за комуникация и транспорт, ос

тарели производствени мощности, изостават от нивото на развитие на селското стопанство, високата корупция.Това, разбира се, намалява инвестиционния климат в страната.

Всичко това до края на 90-те години доведе до 0,5% от чуждестранните инвестиции.

инвестиционен климат може да бъде благоприятни или неблагоприятни.

благоприятно предполага стабилна работа на инвеститорите, приток на капитали в страната.Една стабилна правна рамка и капиталова защита на вложителите.

Нежелана рисковано за инвеститора.Има изтичане на капитал, инвестиционна дейност, постоянно е намалявал.Падащи икономика.

инвестиционен климат в региона и страната взема под внимание всички фактори за привличане на средства в района.Те съществуват два вида:

Тип One: Индикатори Макроикономическа

се направи пълен анализ на БВП на цялата страна, а разпределението на бюджета отива в даден регион, на икономическата политика в страната, доколкото това е стабилността на националната парична единица, от обема на производството, както е защитено от правата на инвеститорите и капитал, правната рамка за инвестиции, като развита на фондовия пазар.

Type Two: Индикатори многофакторна

Те включват фактор на биоклиматичната потенциал на какви ресурси има в региона, наличието на енергиен потенциал и човешки ресурси, като инфраструктурата и научна и техническа продукция, състоянието на околната среда в региона.Политика Factor се смята за твърде.Помислете за нивото на живот на населението в района, нивото на заплатите.Важен, до голяма степен определя връзката е финансов климат, професионализма на областната администрация, съотношението на чуждестранен капитал, правата и свободите на личността, състоянието на държавния и местния бюджет.

Инвеститорите обаче не смятат изпълнението на само един инвестиционен климат, това е просто един компонент от което се отчита, преди да влязат в столицата в региона или страната.Следното е специфичен подход за този сектор за инвестиции.Тук са разгледани и други възможности.

инвестиционен климат и неговите компоненти е много гъвкави, и във всеки конкретен случай се вземат предвид различните параметри.

Също така, рейтингът е важно за инвеститорите.Много от тях не може да се направи анализ и задълбочени изследвания, по-специално това се отнася за други страни.За тях, рейтинговите агенции дават своята оценка, така че чрез увеличаване на рейтинга на страната винаги ще инвестиции.