Ролята на държавата в икономиката

роля на държавата в икономиката - въпрос, който е от основно значение както на практика и на теория.В същото време, предлагани от някои училища на мисълта основните подходи към този въпрос има съществени разлики.От една страна, либералните икономисти държат позиции минималистичен роля на държавата в регулирането на икономиката.А някои научни школи необходимост от активна държавна намеса в пазарните процеси.Намерете оптимална степен на държавно регулиране е трудно.Ето защо, историята показва, че в някои страни е имало периоди, когато доминира и първия, и на втория гледна точка.

роля на държавата в икономиката се определя от него за това, като субект на управлението, свързани с функционирането на организацията на всички елементи на социална и икономическа система.Членка, действащ като обществен представител на цял набор от други правила на взаимодействие на икономическите агенти по отношение на реализацията на контрола върху спазването им.

роля на държавата в условията на пазарна икономика се свежда

до приоритет в областта на правоприлагането, залегнал в закона.Тя намира неговата реализация под формата на система от санкции, които се прилагат в нарушение на действащото законодателство под формата на подходящо регулиране.При разглеждане на ролята на държавата в друг аспект, че е възможно да виждате дисплея под формата на справедливо търговско дружество, заедно с частни фирми, тъй като е в лицето на бизнеса им, осъществено производството на определени стоки или услуги.

място и роля на държавата в руската икономика от гледна точка на практическото им приложение може да се счита, въз основа на взаимодействието му с пазарния механизъм.Държавно регулиране на икономиката е необходимо в случай на ситуация, при която в резултат на пазарните сили не е достатъчно ефективен от гледна точка на обществото.С други думи, държавната намеса в икономиката се признава само оправдано, ако пазарът не осигурява оптимално използване на ресурсите от обществения интерес.Тези ситуации се наричат ​​пазарни неуспехи, сред които включват:

- Приемане на законодателство и контрол върху тяхното изпълнение и прилагане на правата на собственост с договорни задължения.

- Разпределението на средствата и предоставянето на обществени блага в процеса на производство на самите тези ресурси.Публичните стоки се характеризират с определени свойства.Първо, т.нар извън конкурса, в който липсата на конкуренция от страна на потребителите за използване на тези обезщетения се дължи на увеличаването на броя на потребителите, без да се прави компромис с полезността на разположение на всеки един от тях.На второ място, тя neisklyuchaemost предоставяне ограничен достъп отделен потребител или на цялата група на обезщетенията, поради трудностите, които срещат.

роля на държавата в икономиката, не зависи само от обективни фактори, но може да бъде определена от някои политически процеси, или публична опция.В същото време, в някои страни, за либерална държава влияние върху икономиката не може да бъде ограничена до компенсиране на недостатъците на пазара на традиционния вид.

Следва да се отбележи, че ролята на държавата в смесена икономика се характеризира с неефективност, а не само част от пазарния механизъм.Някои разширяване на регулаторните функции на държавата и ресурсите, той контролира, над определен размер, има отрицателно въздействие върху икономическата ситуация.