Capital съотношение - инструмент за икономически анализ формула

Организацията на работата на всяка компания в производството на своята водеща единица задължително се сблъскват с такива понятия като съотношението на капитала, капиталова формулата, и т.н.Без ефективно използване на средствата, като се вземат предвид борсовите индекси, стабилността на производствения процес е практически невъзможно.

изчислителни алгоритми

Така че ние знаем, че съотношението на капитала (формула за изчисление) показва количеството на дълготрайни активи, възлиза на единната валута (например, рублата) продукти.Тук важното е, основните производствени активи, не всички от които фирмата разполага.Амортизацията на активите в този случай не се счита.Както и не както е взета предвид и продажбите.Капитали съотношение

- формула, която се взема при изчисляване на годишния баланс за определен период от време (квартал, на шест месеца, и т.н.) и информация за отчета за приходите и разходите на дружеството за същия период.Първо, тя изчислява средната стойност на имотите, парите, похарчени, н

апример, за годината.За тази цел, стойността на тези инструменти се вземат в началото и в края на годината.Размерът и сумата се разделя на две.Когато планираното съотношение капитал се изчислява, формулата за изчисляване той е изпълнен с цифри, които са планирани в бизнес плана на предприятието.Тогава разкри цената на продуктите, които компанията произвежда за годината.В този случай, взета информация за приходите, получени за годината на производство.Тези данни могат да бъдат получени чрез изследване на счетоводните документи на отчета за приходите и разходите за дадения период.

само след необходимите фигури събрани икономист вземат за изчисляване на съотношението на капитала на дълготрайни активи в производството на своя интерес период.Съотношение Capital (формула) се пълни с данни за това, средната стойност на дълготрайните материални активи за такава година, например, настоящи или минали, и тази цифра се дели на стойността на цялата издадена за същия период продуктите.Числата, получени на изхода ще дадат реална представа за съотношението на капитала на дълготрайни активи в предприятието.

Ако се интересувате от планираното съотношение капитал, неговата формула трябва да съдържа подробности за неговия бизнес план, и по-нататъшни изчисления са направени на вече добре позната схема.

Ясно е, че съотношението на капитала, е по същество една мярка за това колко много материални ресурси, необходими за да инвестират в своите продуцентска компания дълготрайни активи за производство на продукти на стойност $ 1 рубла, еврото или всяка друга валута.С тези изчисления могат да бъдат различени отрасли, предприятия от гледна точка на необходимите инвестиции в активи, които не са ангажирани предимно в трафик.

Application

показатели съотношение капитал в икономиката са необходими помощни инструменти на икономическия анализ.Всеки индустриален сектор, както и вида на продуктите, имат свои собствени специфични фактори fondoemkostnye.Поради това, цифрите са сравнени и резултатите от дейността на подобни, близки или подобни индустрии и същите видове продукти.

Друг обхват на показателите за капиталова интензивност - планирани изчисления, изчисляват размера на допълнителните капиталови инвестиции, необходими.Въпреки това, тези цифри зависят от това колко добре организиран работен процес на предприятието.Така например, през зимата консервна фабрика за преработка на плодове и зеленчуци работи в една смяна.С настъпването на лятото-есента на сезон, по време на масово зреенето на плодовете и зеленчуците, повишава натоварването на централата, тя започва да работи в две или дори три смени.Естествено, използването на дълготрайни активи оборудване увеличава, става по-ефикасно и изпълнение, като същевременно намалява интензивността на капитала.Оптимизация на производствените процеси, премахване на дефицита и проблемната ситуация във всяка конкретна единица на процеса може да доведе до значителни икономически ползи за предприятието.