Реформа на валути

много пропуски в паричната сфера могат да бъдат избегнати чрез мерки като девалвацията, обмен на пари, деноминацията.Въпреки това, всички тези мерки не водят до дългосрочни подобрения не премахват причините, предизвикали тези или други недостатъци.

радикално премахване на негативни явления е парична реформа.Този процес осигурява преход към устойчива, стабилна парична единица, която да допринася за развитието на икономическите отношения в условията на пазарна икономика.В същото време увеличава стойността и финансиране на организацията на националната икономика.

парична реформа, извършена в съответствие с приложимото законодателство.Те са насочени към укрепване на публичните финанси.По време на преобразуването настъпва нарушена теглене на банкноти, вместо да излиза с нови банкноти.Промени и валута (или съдържание на злато), направени на прехода от една финансова система към друга.В тази трансформация се извършва в обращение парични и непарични сделки.

Трябва да се отбележи, че валутната реформа не г

арантира бъдещата устойчивост на финансовото звено.След прилагането на реформите, необходими за провеждане на редовни дейности за насърчаване на новата система.Съществено значение е финансовата и кредитна политика.Използването му позволява да направи необходимото регулиране на финансовия сектор.

Според историческия опит на реформи и като се вземат предвид промените в самото съдържание, има три основни предпоставки за успеха на паричната реформа.

  1. За да се поддържа финансовата единица е от първостепенно значение растеж на производството.Тя допринася за обема на предложения и ограничава вероятността от увеличаване на цените.
  2. не дефицит в бюджета избягва въпроса за пари и привличане на заеми за покриване на разходите.Поради ограничената покупателна способност и нейното въздействие върху вероятността от увеличаване на цените.
  3. С достатъчно валутни резерви, за да се поддържа стабилен валутен курс на националната валута.Тези разпоредби, ако е необходимо, могат да бъдат използвани за внос на стоки, както и да се увеличи предлагането им на пазара.

Разбира се, всички тези фактори имат различно значение през различните финансови реформи.

Например, първата парична реформа в Русия се проведе 1895-97 година на фона на ръста на производството и почти балансиран бюджет.Въпреки това, поради факта, че превръщането в момента предлага на свободния обмен на банкноти за злато, натрупването на златните резерви е придобило особено значение.

През 1922-24 година се проведе нова парична реформа в страната.Реализациите са за премахване на негативните ефекти от преобладаващите във финансовата система след Първата световна и Гражданската война.В същото време предпоставки за успешното осъществяване на промените отсъстваха.Въпреки това, са се образували на определени условия, изискващи незабавни реформи холдингови на.Тези условия се състоят в повишаване на функционирането на чуждестранната валута в обращение.Постепенно тя започна да изместят обезценява националната валута.Във връзка с това превръщане бяха обявени до края на 22-годишно издание на жълтици.Завършен тази парична реформа (в отсъствието на определени условия) не веднъж, а само началото на 24-ия година.

следните промени във финансовата система в страната бяха проведени през 1947.Следва да се отбележи, че първоначалната промяна е трябвало да започне през 1946 г..Но поради лоша година валута реформата отложено за следващата година, което е ползотворно и допринесе за успеха на неговото прилагане.

трябва за тези реформи са настъпили в Русия в края на 20 век.В стойността на парите във времето в човешкия живот и дейност на предприятията е доста ниско.В резултат на това през 1998 г., тя се промени курса на националната валута, деноминацията проведе.