Икономическата свобода

концепция за свободата традиционно се възприема от различни гледни точки.Всички помним, че има разбиране на свободата като анархия, или, алтернативно, като осъзната нужда.Свобода на избор предполага съществуването на алтернативи.Free-членка, свързани с плурализма и демокрацията.Какво е икономическа свобода?

Това понятие означава, че човек има право да реши за себе си какъв вид дейност тя да избират дали да работят или да се включат в самостоятелно заето бизнес.В допълнение, ние сме свободни да изберете елементите, за да се даде предимство на конкретен доставчик.

икономическа свобода на пазарната икономика означава, че предприемачът може да избере коя област да се реализира, когато, в каква форма и обхват да се включат в дейности, насочени към производството или продажбата на стоки или услуги и да реализира печалба.

Икономическата свобода в съвременния смисъл на исторически еволюира дълго и много трудно.Можем да кажем, че в историята на света е понятие, образуван между две крайности: пълна лична св

обода и голям икономически риск, от една страна, зависимостта на човека от външни фактори и приоритета на сигурността на икономиката, от друга страна.

В момента икономическата свобода е балансиране на тънката линия между строгия контрол на пазара от страна на правителството и "анархия" в областта на предприемачеството.Последното явление може да се наблюдава през 90-те години на миналия век.Кой е основният принцип на регулиране на икономическите отношения е да се поддържа този баланс, като се избягва нарушаването на правата на човека, и по този начин да се извърши ясна регламентация на тези права чрез закон.

Това е да се гарантира, че обществото не попада в бездната на една връзка, в която урежда само силата, но всеки ще бъде в състояние на свободен избор на своите дейности и удовлетворение.

модерна икономика на повечето страни не е нужно да управлява политиката, обаче, са налице механизми на държавно регулиране на пазара в тези ситуации, когато вие трябва да ускорят развитието си.

може да се каже, че икономическата свобода е само за социално отговорните лица.Егоист човешките потребности трябва да бъдат ограничени до необходимостта да свържат своите права и действията им с тези на другите хора и обществото като цяло.Само в случай, че един човек разбира и приема, че може да стане пълноправен член на икономическите отношения.

Поради тази двойственост е развитието на обществото, както и нейната стабилност се поддържа.Може да се каже, че икономическата свобода и социална отговорност - е неразделни понятия.

момента, социална отговорност се разбира не само като на нуждите на други хора и техните икономически интереси.Това понятие се отнася до среда, която е източник на суровини, и като резултат, печалба.

През последните няколко години неправилно разпределение на ресурсите довело до рязко влошаване на качеството на околната среда.За дълго време, предприемачи смятат, че хората, които не се спират пред нищо, за да се реализира печалба, както и концепцията за "екология" за тях е празни думи.

В момента, обаче, има сериозна нужда от промяна във формата на социална отговорност по отношение на използването на природните ресурси.За съжаление, в нашата страна на нивото на разбиране на последствията от безконтролното използване на източници на суровини е много ниска.

Така икономическата свобода е възможна само в едно общество, където има развита социална отговорност, която трябва да включва не само спазването на икономическите интереси на други хора, но също така и да се грижи за природата, което е източник на суровини и в основата на икономическото развитие на всяка страна.