Насърчаване на продажбите: методи, средства

често рекламата не винаги е достатъчен, за да се насърчи на определен продукт, услуга.Поради това трябва да се прибегне до други средства за пускане на пазара, по-специално за провеждане на насърчаване на продажбите.При тази концепция предполага използването на различни инструменти, за да се увеличи стойността на даден продукт или услуга по време на ограничен период от време.Други думи, това е допълнителен метод на движещи стоки (или услуги).Днес е трудно да се намери фирма или предприятие, което да продават своите продукти не използват промоционалните продажби.

Има три основни начина за такива стимули:

1. Насърчаване на едро и дребно (метод на бута).Основното действие е насочена към търговците на дребно.Важно е да ги убедим, че тази позиция да се приема за продажба.Производител, както го избутва продукта чрез използване на търговска реклама и промоция.

2. Насърчаване на купувачите (метод дърпа).Този метод има за контрабанда на стоки през всички канали, докато достигне до крайния потребител.За та

зи цел, ние използвахме рекламна кампания, придружен от различни промоционални дейности.

3. Смесен метод на стимулация.Най-честият начин, който съчетава предишните два метода.Смесен метод е най-удобен и практичен, тъй като позволява едновременното действие на търговците, така и купувачи.

Когато насърчаване на продажбите на стоки и услуги?Първият път, когато искате да увеличите продажбите и внедряване на пазара на нов, неизвестен досега на купувача на стоките.Също така, има нужда, когато имате нужда да съживи паднал търсенето на продуктите, или да маркирате елементи все още сред най-конкурентни продукти.

Какви средства са използвани в насърчаването на продажбите?За постигане на горепосочените цели на провеждане на акции, лотарии, томболи и състезания, отстъпки, подаръци или доставка на допълнителни елементи при закупуване на разглеждания продукт, и още.За да привлече търговците на едро и търговците на дребно могат да се предоставят безплатни пратки и специални отстъпки и не спират издаването на търговски оферти и награди най-активните.Ако говорим за клиенти, за стимулирането им най-често се извършва промоции и томболи, отстъпки, както и безплатна пробна версия на продукта.

Въпреки неговата важност, насърчаване на продажбите, има не само предимства, но и недостатъци.Говорейки за предимствата, можем да споменем следното: стимулиране на продажбите ускорява и подобрява ефективността на рекламата, поставяща ясно предложение и насърчава потребителите да направят покупка.Основният недостатък е кратката продължителност на стимулация.Тя е само временно.Недостатъците на стимули включват също недобре извършени или че промо може сериозно да увреди имиджа на продукта и неговото производителя;този метод не дава възможност да се открояват от конкуренцията, както на самите състезатели з повечето случаи се използва;примитивна - купувачите отдавна се използват за провеждане на различни акции и отстъпки, така че не винаги обръщат внимание на тях.

Реклама и насърчаване на продажбите са неефективни без другото.За най-добри резултати, трябва да се опитате да се съчетаят тези два метода за насърчаване на продукти или услуги.Важно е също така да се определят ясно задачите на изложителя да изберем най-подходящия за конкретен случай, средство за стимулиране, както и възможността да се организира провеждането на съдебен процес програма, предназначена за коригиране на всички недостатъци и оценка на резултатите, получени в края.