Реални и номиналните заплати: описание, прилики и разлики

заплати, или, както го наричат ​​за по-кратко, заплатата - най-важното и скъпо елемент на икономически ресурси, тъй като това е основният, а в много, единственият източник на доходи.

При социализма под заплата разбираме определена част от общия национален доход, който се позовава в брой на всеки служител за лична консумация, като се има предвид разпределението на трудовото законодателство.Това определение на едно поколение "бродели" от учебниците по политическа икономия.

В момента, пазарната икономика се определя като изплащането на възнагражденията за труд, работодателят използва, в парично изражение.В същото време понятието "работа" има много широк смисъл, включително и двата труда на работниците, създават богатство, както и трудовите сфери на творческите работници, зони за обществени услуги и т.н.

съвременни икономически теоретици подчертани реалните и номинални заплати.При първото се отнася до размера на материално и морално богатство, което може да бъде закупен за номинална заплата, има покуп

ателната способност на номиналните заплати.Номиналните заплати - е плащане, изразена в парично изражение, тоест, просто казано, е сумата на парите, че служител печели през определен период на работа, или за извършената работа (наричан също парче-бонус заплата).По време на процентната промяна в реалните заплати може да се проследи чрез измерване на разликата между процентното изменение в равнището на цените и процентната промяна на номиналните заплати.Номиналните заплати се корелират с реалните заплати, в зависимост от равнището на цените на стоките и услугите.Не винаги плащат по номинална стойност е пряко пропорционално на действителното заплата.По време на икономическа криза, девалвацията на валутите е често номинално увеличение на заплатите, по този начин увеличава процента на инфлацията, което води до по-високи цени за стоки и услуги, което води до реални намаления на заплатите.

заплата варира в зависимост от различни атрибути, като държава на пребиваване, регион, дейности, частни лица.Търсенето само производителен труд, съответно, в сравнение с производителността на труда е по-висока, за голямо търсене се радва.В този случай, с високо търсене на труд и висока производителност се увеличава и средната реална работна заплата.В икономически развитите страни могат да се проследят връзката между реалните заплати на час и произвежда продукти за час.С нарастването на производителността на труда може да расте и реалната му доход.

номиналните заплати зависи от структурата на пазара на труда.Номинална скорост на заплатите е пряко пропорционално на съотношението на търсенето на работна ръка в конкурентния пазар на нейното предложение.Колкото по-голяма разликата, работодателят ще трябва да плати голяма заплата, така че работникът или служителят отказва други оферти и отиде да работи за него.И, съответно, напротив, по-голяма от предложения за работа, служителят ще бъде принуден да се съгласи с условията на работодателя, което съответно ще доведе до намаляване на заплатите, за да се намалят разходите за производство на стоки или услуги, което води до повишаване на рентабилността.Поради тази причина, това е от полза за предприемачите ниски заплати.

Законът гласи, лост за противодействие на монопола на работодателите са синдикатите.За да се поддържа търсенето на работна сила, те имат различни изисквания: забраната на трудовата миграция, намаляване на работните часове (седмично), ограничаването на непълнолетни и жени (в някои сектори), и т.н.Въпреки това, не всички тези изисквания се прилагат за повишаване на заплатите.