Един анализ на баланса

анализ баланс помага за разкриване на грешки при провеждането на финансови въпроси.И идентифициране на слабости се, че да обясни някои от трудностите на дружеството, на криза, както и да ги отстранят и по този начин да увеличат печалбите.Както показва практиката, това го прави изключително полезен.

Защо анализира баланса на предприятието?Фактът, че в счетоводния баланс - това е просто изявление на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието.За човек на улицата - това е просто набор от числа, но опитен човек, гледане балансът ще бъде в състояние да каже дали компанията ще излезе от кризата, дали може да оцелее по време на инфлацията и дали е успешен в своята област.

начин, важно е анализът на ликвидността на баланса.В този случай, ликвидността показва дали компанията се справя с преките си задължения, тоест, за изплащане на задължения по заеми.Съгласете се, за всеки водач, тази информация е изключително важно.Изчислено и видима ликвидност чрез таблица.В първата колона влезем стандартнит

е показатели, втора, трета и четвърта - показатели, че сте се превърнали в резултат на изчисления.Така че можете да видите вашата фирма се справят с трудностите, или не.

Има няколко типа анализ на този вид.Най-честите от тях - е анализът, без да променя изделията, коригирани за анализ на инфлацията.Популярни и аналитичен анализ на баланса, с който можете да видите как компанията се развива динамично.Между другото, всеки анализ е много полезно, ако искате да се визуализира на резултатите от вашия бизнес.

Най-честата анализа на баланса се проведе в края или началото на годината: обобщава годишните цифри, се оказва, че фирмата се е преместил, или обратно, е предаден на своите позиции.Констатации

могат да допринесат за подобряване на работата на реформата в сектора на предприятията и решаване на проблеми.Заради популярността на този метод на диагностика, слабости могат да се видят, с един поглед, и това помага бързо да ги отстранят.

Най-простият анализ на тази таблица се състои от 15 реда и 4 колони.В първия ред на първата колона е празно, вторият запис - "Актив", третият се нарича - ". Парични средства и инвестиции"Четвърти на вземания 5 - често е инвентаризация и разходи, както и 6 ред обикновено маркирани - "Общо текущи активи".7 линия - "Дълготрайни активи" и 8 - "собственост" и "Общо".През 9 линия са вече "Пасиви", 10 - "Кредитиране" в ред 11 - "Краткосрочни заеми", 12 - "Общо краткосрочни заеми", 13 - "Дългосрочна всички", 14 остави да пиша -"Equity" и 15 - "Резултатът на пасивите."Втората колона приема, че знаете как да използвате символи.Така го нарича един ред 2 колона.2 линия е празна, а 3-пиша - DS 4 RS, 5 - PO, 6 - OA, 7 низ сложи - BA, 8 съответно NEA, 9 ред е празен, 10 пиши наименование - късо съединение, след което11 - KK 12 - CO, и 13 - да.Необходимо е да се попълни в 14 - НС, и 15, съответно - CRS.Третият и 4 колони се нарича - "В началото на годината" и "края на годината", съответно.Cap маса анализ на баланса се получава.Остава само да го напълни с всички необходими данни относно членовете, и то не е трудно да се направи.

Използвайки тази таблица данни, можете да анализирате всички етапи на вашия бизнес.Едно условие: информацията трябва да бъде възможно най-точни.В съответствие с данните, направени някои изводи за това как компанията е обещаващо, и как последователно и ясно тя работи.Но най-важното е, че властите са заинтересовани - това е норма на печалба.И това също може да се изчисли, благодарение на тази таблица.Между другото, за да се извърши доклад на заседание на ръководството е най-добре да се създаде диаграма на масата, или графиките - видимостта е винаги на висока почит.