Какво е PEST-анализ и нейното значение в съвременния свят

Modern бизнес понастоящем се намира на доста високо ниво на развитие, където най-голямо значение е отделено на мониторинга на факторите, които оказват голямо влияние върху успешното развитие на компанията.Един от основните методи, които днес се използват от големи предприятия, а PEST-анализ.Това е цялостен анализ на външните фактори, които оказват влияние върху дейността на икономическите субекти.Самото име съдържа основните области, които се анализират - политика, икономика, общество и технологии (политически, икономически, общество, технологии - PEST).

това ниво на анализ се провежда, за да се оценят както и макроикономическите фактори микро, които имат пряко влияние върху резултатите като текущи операции на компанията и бъдещите перспективи.Следва да се отбележи, че структурата на околната среда PEST-анализът идентифицира макрос (който включва анализ на политическия режим, икономически, научен и технологичен напредък, социално и демографско околната среда и природните фактори) и микросреда (конкуре

нти, клиенти, доставчици, акционери, синдикати и т.н.), първият брой фактори обърне по-голямо значение.

Важно е да се отбележи, че от всички външни фактори, които влияят на дейността на компанията, трябва да се даде най-висок приоритет за политическия фактор, тъй като правителството може да окажат пряко влияние върху икономическия компонент на държавата, изкуствено прилагане на определени решения, за да се запази определена икономическаРазбира се.Благодарение на Националната банка, която е собственост на държавата, правителството се променя нормата на дисконтиране, контролира количеството на парите в обращение, анализира нивото на БВП и така нататък.По този начин, PEST-анализ на една компания трябва задължително да включва политическите аспекти на държавата, в която икономическите дейности.Същото следва да бъде взета предвид при въвеждане на чужди пазари, тъй като липсата на информация в тази област може да доведе до неправилно позициониране на продукта и намаляване на реалните възможности за печалба за правене на бизнес.Също така трябва да бъде наясно с данъчните закони и подзаконови актове в тази област.

Банковият сектор също се представиха PEST-анализ, който взема под внимание икономическите, социалните и технологичните фактори при прилагането на стратегическото планиране и развитието на финансовия сектор.Икономически фактори включват лихвени проценти, валутни курсове, инфлацията, размерът на парите в обращение, нивото на безработица, цените на енергията, както и действителното инвестиционната политика на личните доходи на населението средно.В допълнение, PEST-анализ на банката включва такива социално-културни фактори, като например промени в предпочитанията на потребителите, начина на живот на различни групи от населението, потребителската активност, демографската структура и мобилността на населението.Важна роля при определянето на дългосрочните цели и задачи в банковия сектор също се играе от технологични фактори, които са най-бързи и значителни ефекти мащаб.Това следва да включва тенденцията на развитие на R & D, защита на интелектуалната собственост, разходи за R & D, появата на нови технологии и електронни технологии, патенти за нови изобретения и така нататък.

PEST-анализ е толкова важно за всеки бизнес планиране, което често е единственият начин да се реагира бързо на променящите се обстоятелства.Ето защо повечето фирми и банки в задължителната използват методи PEST-анализ, тъй като ви позволява да се направят операцията по-успешно предприятие.