Principalele etape ale managementului de luare a deciziilor

orice decizie - este responsabilitatea și manageriale de luare a deciziilor - este de două ori responsabil din cauza deciziei conducerii depinde de eficiența întregii organizații și persoanele care lucrează în ea.Procesul de luare a deciziilor - este o întreagă gamă de activități.Decizia trebuie să treacă prin mai multe etape de pregătire pentru a fi acceptat spre executare.Principalele etape ale procesului decizional al conducerii:

1.Sbor și să analizeze informații cu privire la situația de a fi rezolvate.Avem nevoie pentru a încerca să colecteze informațiile cele mai exacte si complete, folosind mai multe surse.Apoi, componenta cantitativă a întregului volum de informații, este de dorit să se transforme în calitate.

goluri 2. Specificarea.Liderul experimentat ar trebui să poată să identifice prioritățile, în care a subliniat în continuare a mecanismelor, resurselor și factorilor care afectează situația.

3. Etapele de management de luare a deciziilor ar fi incompletă fără dezvoltarea sistemului

de evaluare.Fiecare supraveghetor modul de abordare a evaluării situației și propriile criterii pentru luarea deciziilor de management bazate pe experiență și cunoștințe.

4. Analiza situației face posibilă stabilirea unor factori care au un impact asupra acestei situații

5. Diagnosticul a situației.Această etapă este uneori inclus ca o componentă a analizei situației.În această etapă, importanța setului problemă investigheze posibilitatea de a impactului acestei probleme pe procesele de producție.În scopul de a lua decizii corecte de gestionare, acest diagnostic trebuie să fie adecvate.

6. Creati o prognoză a evoluției ulterioare.Toate etapele de management de luare a deciziilor într-o anumită măsură, depinde de capacitatea de a prezice viitorul șef de evoluția situației.Predicția situației permite pentru a determina numărul de soluții.

7. Ce se întâmplă la a șaptea etapă, și anume generarea de soluții alternative.Toate etapele anterioare ale deciziilor manageriale ar trebui să servească drept bază pentru această fază.

8. Selectarea influența managerială și plivitul inutile.După sacrificarea ineficiente sau ineficiente pentru acest lucru este lăsat în pace, un maxim de două opțiuni, expunere.

9. Dezvoltarea de scenarii prospective de evoluțiile ulterioare.După adoptarea oricărei decizii administrative, situația se va dezvolta rapid, atat de rapid răspunde la schimbare circumstanțe, este necesar să se identifice principalele tendințe de dezvoltare a acestuia în timp.Evaluarea

10. Expert a impactului probabil al opțiunilor de gestionare.Această evaluare va rang acțiunilor de control al calității, ținând cont de sistemul de evaluare pentru a identifica nivelul de realizare așteptat, evalua costurile materiale care vor urma, ca urmare a pretinselor scenarii.

11. Evaluarea expert colective, se recomandă atunci când se face decizii importante de management.Acestea vă permit să atragă o bază rezonabilă pentru luarea de decizii eficiente.

12. Dezvoltarea în continuare a unui plan de acțiune permite să dezvolte un set de măsuri pentru punerea în aplicare a deciziei administrative în viață.

13. monitorizarea punerii în aplicare a soluțiilor vă permite să monitorizeze evoluțiile ulterioare și de a răspunde rapid la orice abateri de la regimul de neprevăzute.

Analiza 14. rezultatelor face posibilă evaluarea eficacității deciziei și posibila potentialul de dezvoltare al organizației.

decizie de management Toate aceste etape preced faza de influență administrativă.Mai bine și mai eficient influența administrativă, mai eficient al organizației punct de vedere economic.Pe baza evaluării și analiza indicatorilor economici poate fi estimată și lider soluții eficiente.