Analiza utilizării profitului și performanțele sale

Eficiența

a activităților economice ale oricărei entități depinde în mare măsură de modul în care acesta a efectuat analiza de utilizare a profiturilor.Aceste activități nu se bazează pe estimări subiective, și cu privire la cadrul de reglementare al legislației fiscale, orientări și recomandări existente dezvoltate de către agențiile pentru o anumită industrie și tip de afacere.Analiza

statistică este baza pentru informațiile contabile privind circulația capitalurilor, profiturile și valoarea de utilizare a pierderilor și a altor.Procesul, care implică o analiză a utilizării profitului include studiul factorilor care determină influențează evoluția venitului impozabil, valoarea dividendelor plătite, precum și plata dobânzilor și impozitelor.

Ca regulă, instituțiile fiscale interesate în venitul impozabil din cauza acestor indicatori, în principal în funcție de impozitul și venitul net.Schimbarea acestui parametru este de obicei afectată de factori care sunt implicați în formarea profitului.Ca

oferă o analiză a utilizării profiturilor întreprinderi, venitul net este un indicator important al rezultatelor finale ale activităților sale.Matematic, se calculează ca diferență între simpla calculata o anumită cantitate de profit, și suma termenilor, cum ar fi taxele de profiturile, sancțiuni economice și alte plăți, care sunt acoperite de profiturile.Această valoare este determinată de factori în dinamica profitul total, precum și factorii care influențează valoarea specifică a venitului net, determinat în raport cu profitul global.De exemplu, pentru a afla cum suma venitului net, modificarea venitului, care este din cauza fiecare factor în parte este înmulțită cu proporția.

Când toate calculele ar trebui să ia în considerare faptul că venitul net poate fi utilizat numai în acest fel, deoarece oferă documentele de constituire ale întreprinderii.Și pentru că utilizarea lor este reglementată și poate fi îndreptată numai la:

- investiții de dezvoltare economică;

- constituirea unor fonduri de rezervă;

- plata dividendelor;

- formarea fondurilor de asigurare.

foarte important este faptul că analiza a luat în considerare proporționalitatea utilizării distribuția și consumul de valori valorificate profit, deoarece permite companiei să identifice și să setați în mod corespunzător:

- investiții pentru dezvoltarea întreprinderii de producție;

- rata de rentabilitate a proprietarilor întreprinderii.

Această analiză este necesar să ne amintim că factorii care determină caracterul adecvat al examinării proporționalității sunt restricții legale, stimulente fiscale și beneficii, ratele de rentabilitate, iar valoarea sumelor de investiții străine.Acești factori pot fi transportate spre exterior.Includ interne: nivelul de profitabilitate, disponibilitatea de investiții profitabile;valoarea efectului de levier, prezența sau absența unor surse interne ale investițiilor, nivelul capacității reale de a plăti.Este important ca analiza a luat în considerare necesitatea pentru compania accelerat finalizarea proiectelor deja în curs, ar fi o finanțare suplimentară și neașteptată ar putea afecta în mod semnificativ ratele de utilizare ale profitului.

De exemplu, o astfel de măsură servește eficiența activele imobilizate ale întreprinderii.Pentru a estima în analiza, este important să se arate cum și prin ce mijloace variază valoarea folosind elementele principale ale profitului.Pentru a optimiza acești parametri ar trebui să fie stabilite sau modificate marja de profit net, sau modifica valoarea de o parte din acest articol utilizare.

Pe scurt, știind profitul net exactă și dinamica sa, analistul are toate caracteristicile pentru a determina cu exactitate gradul de impactul acestora asupra dimensiunii și parametrii de schimbări în consum și capitalizate profit.