Rusko-japonski vojni leta 1904-1905: vzroki in rezultatih